Innbyggerundersøkelsen 2023

Resultatene fra innbyggerundersøkelsen 2023 er nå klare. Tusen takk til alle som svarte!

Harald Nyberg og Bente Hagen foran plakat med teksten Trysil kommune - stavtaket foran - Her er det muligheter - Klikk for stort bildeAvdelingsleder i kommunikasjonsavdelingen Harald Nyberg og kommunalsjef i sektor for samfunnsutvikling Bente Hagen sier at kommunen har fått mange nyttige innspill fra de som svarte på innbyggerundersøkelsen. Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

- Vi kjørte undersøkelsen av flere grunner, sier kommunalsjef i sektor for samfunnsutvikling Bente Hagen; Vi ønsket tilbakemelding på tjenestene vi gir, vi ønsker å forbedre oss der det er mulig, vi ønsket å se hvordan ting har utviklet seg de siste fire åra - og ikke minst vil svarene vi fikk, gi våre nye politikere et godt grunnlag å fatte beslutninger på når de skal vedta planer for de neste fire åra. 

Vi er gode - og har utfordringer

- Undersøkelsen bekreftet en del av det vi antok fra før, men vi fikk også innspill om nye ting. Resultatene viser også at vi er gode på mange områder, samtidig som vi også har noen utfordringer. Vi ser hva vi har å jobbe med og tar til oss f.eks. fritekstkommentarene som gjelder kommuneadministrasjonen og svartid og service. En del ting som butikktilbud og fylkesveger kan ikke kommunen påvirke direkte, men indirekte. Mange er opptatt av sentrumsutvikling som er særlig aktuelt pga. sentrumsplanen. Mange er også opptatt av grendeutvikling. Næringssjefen og ordføreren har allerede startet på dialog med grendeutvalgene. Det er positivt at det ikke kommer fram store ting som gir grunn til bekymring innen de store sektorene helse og mestring og oppvekst, oppsummerer Bente. 

De fleste aspekter

Undersøkelsen var på 77 spørsmål og omfattet om ikke alle, så de fleste aspekter av det å bo i Trysil. For eksempel var det spørsmål både om oppvekst, skole, barnehage, helse, alderdom, vann og avløp, veg, kultur, fritid, miljø, beredskap og tillit til politikere. Den digitale spørreundersøkelsen ble sendt ut til 5 475 tryslinger over 18 år. 989 svarte. Svarene ble gitt på en poengskala fra 1 til 6 der 1 er Svært misfornøyd og 6 er Svært fornøyd. 

Høyest score

Høyest score gir tryslingene på disse områdene:

 1. Luftkvalitet 5,6
 2. Hvis ja, hvor fornøyd er du/dere med bibliotek/bokbussen? 5,5
 3. Kvaliteten på drikkevannet 5,5
 4. Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 5,3
 5. Området der du bor 5,2
 6. Støynivået der du bor 5,2
 7. Kildesorteringsmuligheter og henting av husholdningsavfall hjemme 5,2
 8. Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes i din kommune? 5,1
 9. Mulighet til å levere avfall på gjenvinningsstasjon 5.1
 10. Naboskapet der du bor 5,0

Lavest score

Lavest score gir tryslingene på disse områdene: 

 1. Kollektivtilbudet innenfor kommunen 2,1
 2. Kollektivtilbudet inn og ut av kommunen 2,4
 3. Muligheten for å kjøpe tomt 3,1
 4. Muligheten for å påvirke folkevalgte beslutninger 3,2
 5. Utviklingen av andre tettsteder/boområder i kommunen 3,2
 6. Tilgangen til å leie den boligen du ønsker 3,2
 7. Har du tillit til at kommunen behandler like saker likt? 3,3
 8. Hvordan folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter 3,3
 9. Standard på veier og gater 3,3
 10. Hvordan kommunen tilrettelegger for dagens og fremtidens næringsliv 3,3

Se rapporten med alle resultatene fra innbyggerundersøkelsen

Kontakt oss

Bente Hagen
Kommunalsjef
Sektor for samfunnsutvikling
E-post
Telefon 92 21 28 94
Til toppen