Hvordan skal framtidens kulturhus i Trysil være?

Mulighetsstudiet for kulturhuset Hagelund er godt i gang, og her får du en oppdatering.

Voksne mennesker sitter rundt et stort møtebord - Klikk for stort bildeFørste møte med arkitektene. Fra venstre Daniel Brookfield, Harald Nyberg, Jérome Picard, Øyvind Nordstrøm, Malin Jonsson, Tone Odden, Nils-Christer Stenmyren og Ole Petter Blestad. Kenneth Nyhus var også tilstede tidligere i møtet. Anne N. Sætre, Trysil kommune

- Prosessen med å se på mulighetene for framtidas kulturhus her i Trysil er spennende, og vi håper mange vil være med og dele sine synspunkter om kulturhuset, sier kultursjef Anne N. Sætre.

Arbeidsgruppe

Det er satt ned en arbeidsgruppe som har gjennomført første fase som er en behovskartlegging. I fase to ble det utlyst et anbud for å engasjere et arkitektbyrå. Det kom inn 19 tilbud, og det ble Thornstöm og Brookfield arkitekter som vant anbudet. Disse har bred kompetanse og har spesialisert seg på kulturbygg.

Møte med arkitektbyrået

17. januar var arkitektene Daniel Brookfield og Jérome Picard i Trysil på befaring i lokalene til kulturhuset, biblioteket, kulturskolen og servicetorget. Arkitektene skal nå jobbe med å konkretisere forslag til muligheter.

Bakgrunn

I 2016 ble det gjennomført et forprosjekt for rehabilitering av kulturhuset Hagelund med bakgrunn i politisk vedtak og behov for modernisering av kulturhuset. Den gangen ble det ikke bevilget midler til å gjennomføre planene.  I budsjettprosessen for 2022 ble saken tatt opp igjen, med et ønske om at tiltaket ses på i sammenheng med sentrumsprosjektet og verbalforslaget i kommunestyret som foreslo å vurdere en samlokalisering av biblioteket, kulturavdelingen og kulturskolen for å samle og styrke kulturtilbudet i kommunen.

Mandat for arbeidsgruppen

Det gjøres en helhetlig vurdering av kulturlivet i Trysil sine behov for lokaler. Inkludert i vurderingen er både kommunens egne tjenester innen feltet, men også frivillighetens ønsker og behov. Det legges vekt på mulighetene for samdrift og samlokalisering. Det legges fram minst to forslag til løsninger med ulike kostnadsnivåer (for eksempel minimumsnivå og ønsket nivå), med utgangspunkt i eksisterende lokaler og eventuelle tilbygg/påbygg.

Til toppen