Fulufjellet nasjonalpark er 10 år

20. august ble jubileet markert ved gapahuken ved Storbekkåsen i Ljørdalen.

Erik Sletten og Henriette Othilie Bøe Kildahl - Klikk for stort bildeErik Sletten og Henriette Othilie Bøe Kildahl ønsker velkommen til jubileumsmarkering av nasjonalparken. På banneren ser du lavskriken som er nasjonalparkens symbol. Ramona Nordnes, Trysil kommune

Fulufjellet nasjonalpark har grenseoverskridende, store, sammenhengende og relativt urørte skog- og fjellområder og i år markerer nasjonalparken sitt 10-årsjubileum.

Ung park

Fulufjellet nasjonalpark ble vernet 27. april 2012 og grenser til svenske Fulufjällets nasjonalpark som ble vernet i 2002. Til sammen utgjør de to nasjonalparkene et 500 kvadratkilometer stort verneområde for dyr og natur. Fulufjellet nasjonalpark er 82,5 kvadratkilometer og er blant annet leveområde for bjørn.

Tilrettelegging

- Nasjonalparken er en bra besøkt nasjonalpark, men er for noen fremdeles en godt bevart hemmelighet, sier styreleder Erik Sletten. De senere år er det gjort flere investeringer i parken blant annet en gapahuk, skilting og informasjonsmateriell, samt en sherpatrapp. På tur opp til Brynflået fra Storbekkåsen finner du sherpatrappa, Fulufjelltrappa, som stod ferdig i 2019.

Nasjonalparkforvalteren

Henriette Othilie Bøe Kildahl er nasjonalparkforvalter og ble ansatt i 2014. Med et par års permisjon var hun tilbake i jobben igjen i 2021. Trafikken til og i nasjonalparken har økt mye de siste årene. - Fulufjellet nasjonalpark ligger nært alpinanlegget og brukes mye av hyttefolk. Vi har målinger fra 2016 som viser rundt 4 500 passeringer, på svensk side i fjor ble det registrert rundt 99 000 besøkende, forteller Henriette.

Nasjonalparkforvaltning

- Økning i besøkstallene er veldig hyggelig, men det er selvsagt svært viktig at bruken av nasjonalparken forvaltes vernemessig på en god måte. Gode tilrettelegginger er helt nødvendig for å unngå skader på naturen, sier Erik.

Verdiskaping

- Gjennom overnattings- og serveringstilbud, samt aktiviteter sørger man får å ta i mot besøkende. Håper derfor vi sammen kan øke denne verdiskapinga og få en positiv utvikling for østre deler av Trysil. Et eksempel på dette er Villa Fregn som ligger rimelig nære nasjonalparken. Her kan gjester også starte på sine turer ut ifra, forteller styrelederen.

Jubileumsmarkering ved Storbekkåsen

Storbekkåsen er hovedinnfallsporten til nasjonalparken på norsk side. Storbekkåsen ligger litt ovenfor alpinanlegget og her er det rasteplass med gapahuk, bålplass og informasjonstavler.

Logo

Bedrifter i nærområdet kan søke om å bruke merket eller logoen til Norges nasjonalparker. - Så langt har AS Fulufjellet Alpinsenter og Villa Fregn fått innvilget dette, opplyser Henriette.

Skilting og natursti

Nasjonalparkstyret har de siste årene jobbet mye med skilting og informasjon. Nasjonalparkforvalteren forteller at nasjonalparken er helt avhengig av samarbeidet med frivillige i Ljørdalen. En av planene videre er å oppgradere naturstien ved Bråtafallet i Bergåa.

Nasjonalparkstyret

I tillegg til ordfører Erik Sletten, som er styreleder, og nasjonalparkforvalter Henriette Othilie Bøe Kildahl, sitter Elisabeth Sakrisson (lokalpolitiker) og Anne Elisabeth Thoresen fra Innlandet fylkeskommune i styret.

Gå til hjemmesiden til Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Følg Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat på facebook

Til toppen