Bedriftsbesøk i Fageråsen

Ordfører Turid Backe-Viken og næringssjef Anja Holmøy Aamold har besøkt Fageråsen Fritid AS og Fageråsen Hytteområde AS.

Anja Holmøy Aamold, Turid Backe-Viken, Pontus Åkesson, Jens Søgaard og Petter Søgaard på møterom - Klikk for stort bilde

 

Det har vært generasjonsskifte i de to firmaene, så nå der det tredje generasjon brødrene Søgaard som eier dem, nemlig Petter og Øystein. De har ansatt tidligere eier Jens Søgaard som - ifølge dem selv - dårlig lønnet prosjektkonsulent. Han er også styreleder i begge selskapene. Pontus Åkesson er daglig leder i begge.

Fageråsen Fritid AS

I tillegg til eiendommene i Fageråsen med cirka 50 hytter og leiligheter og næringseiendom, eier Fageråsen Fritid AS Storvegen 21 og 23 samt tomta sør for Skogbrukets hus og tomta mellom brua og Kirkenær, fikk ordfører og næringssjef vite. I tillegg har brødrene Søgaard eierandeler i Torgalnup AS som eier Trysil hotell og i 1. etasje på Hagebæk gjennom sine firmaer. 

Eiendomsutvikling

- Fire ansatte har kontor i Storvegen 21 der Sølvi Eide Søgaard holder styr på det administrative. Primært driver selskapet med utvikling av eiendommene til næring og leiligheter. Akkurat nå renoverer de seks leiligheter på Høyfjellsenteret og de jobber med å komme i gang med salg og bygging av prosjektet Fjellporten det på Høyfjellssenteret, forteller Anja.

Fageråsen Hytteområde AS

I Fageråsen Hytteområde AS jobber sju ansatte med drift og vedlikehold av infrastruktur i Fageråsen. I tillegg leier de inn partnere i høysesongen. 

- Bedriften opplever at det ikke lenger er like lett å få tilgang til maskiner og mannskap siden det stadig blir færre som  eier traktorer med brøyteutstyr. Etterspørselen presser prisene opp, og det reduserer marginene eller gjør at sluttbrukeren får høyere gebyrer. Totalt er det om lag 1 600 hytter og leiligheter i Fageråsen, pluss Skistar Lodge, restauranter, sportsbutikk, dagligvare og skiutleie, fikk vi vite, sier Anja.  

Flere bein å stå på

Fageråsen hytteområde har innført en brøyteapp for å redusere unødvendig brøyting. Det er med på å redusere utgiftene, men også på å spare miljøet. 

- Selskapet driver også Fageråsen vannverk med rent, godt vann av høy kvalitet. I tillegg har bedriften etablert molokstasjoner for kildesortering og er i ferd med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Firmaet står også bak utviklingen av tilbud til syklister og turgåere i barmarkssesongen, sier Anja.

Sentrumsplanen

- Sentrumsplanen ble det også selvsagt tid til å prate litt om, sier Anja og melder at gjengen rundt bordet savner en tydeligere retning på hva vi egentlig ønsker med sentrum. Skal det være en alpeby for besøkende og innbyggere, eller et sentrum for innbyggerne i Trysil kommune? Skal det være mulig å eie varme senger, og hva må vi gjøre med kommunikasjonstilbudet til og fra sentrum for å legge til rette for flere varme senger? Størst mulig utnyttelsesgrad  på tomtene er et annet viktig moment for å gjøre tomtene attraktive for utbyggere, mener de og løftet fram tanken om å få til en skitrasé ned til sentrum på nytt.

- Ordfører og næringssjef takker for et hyggelig, godt og informativt møte og tok med oss alle innspillene tilbake til rådhuset, sier Anja.  

Kontakt oss

Anja Holmøy Aamold
Næringssjef
Næringsavdelingen
E-post
Telefon 90 74 20 52
Til toppen