Bedriftsbesøk hos Grønnæss AS

Ordfører, næringssjef, skogbrukssjef og landbruksveileder har hatt et nyttig besøk hos skogsentreprenøren.

Mennesker står foran en skogsmaskin - Klikk for stort bildeFra venstre Marie Bohman Låte, Ola Grønnæss, Kristian E. Østerhaug, Jan Ove Lyseggen og Erik Sletten. Morten O. Lutnæs, Trysil kommune

Ordfører og ny næringssjef gjennomfører for tiden en del bedriftsbesøk for å bli bedre kjent med næringslivet og de ulike bedriftene innen forskjellige bransjer.

Skognæringa

Trysil er landets største skogkommune, og skognæringa er viktig for kommunen. Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skogsindustri har betydning for både bosetting, sysselsetting og næringsutvikling.

Grønnæss AS

Siste uka i oktober besøkte ordfører Erik Sletten, næringssjef Marie Bohman Låte, skogbrukssjef Morten Olesen Lutnæs og landbruksveileder skog Kristian E. Østerhaug, skogsentreprenør Grønnæss AS. Under bedriftsbesøket fikk gjestene bli med ut i feltet til en skogeier i Søre Trysil der entreprenøren nå holder på med sluttavvirkning.

Skogsentreprenør

Grønnæss AS er en skogentreprenør i andre generasjon som i 2020 omsatte for 9,3 millioner kroner og har fire ansatte. Bedriften har i flere tiår sett utviklingen av skogsbruket i Trysil kommune, fra motorsager til dagens maskinhogst der effektivisering og HMS er viktige stikkord. Primært er bedriften basert i Søre Trysil, og de fleste av oppdragene blir også utført her. Foruten sluttavvirking og tynning, tilbyr de også markberedning med gravemaskin, sporsletting og grøfting av skogsmark.

Lokale arbeidsplasser

- Grønnæss AS står i dag for omtrent 11 % av all avvirkingen av skog som foregår i Trysil. Bedriften er i likhet med flere entreprenører en viktig bidragsyter til å opprettholde lokale og stabile arbeidsplasser innenfor skogbruket i kommunen, forteller skogbrukssjefen.

Det grønne skiftet

- Skogen vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet i Norge. Alt som kan produseres av olje kan i prinsippet også produseres av trevirke. Det er derfor viktig at det finnes gode rammebetingelser slik at skognæringen er rustet for å møte dette, sier skogbrukssjefen.

Rekruttering

- Det var en nyttig prat om skogbruk i dag, og det vi tar med oss videre. Når det gjelder næringsutvikling, blir dette med rekruttering til bransjen et viktig tema i årene som kommer, slår næringssjefen fast.

Infrastruktur

- God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring i kommunen. Generelt holder skogsbilvegnettet i Trysil en høy standard, og det kommunale vegnettet i kommunen er med få unntak godkjent for tømmertransport for vogntog på inntil 60 tonn. Det er fortsatt viktig å holde fokus på det offentlige vegnettet i kommunen, inkludert fylkesvegene, dette for å jobbe med å fjerne de flaskehalsene for tømmertransport som fortsatt finnes på disse vegene, opplyser ordføreren.

Tidligere har ordfører og den nye næringssjefen besøkt Trysil kommuneskoger, Trysil industrihus og Trysilfjell utmarkslag der vi har visse eierinteresser. Ønsker du og din bedrift et besøk er det bare å ta kontakt med næringssjefen, se kontaktinformasjon under.

Kontakt oss

Anja Holmøy Aamold
Næringssjef
Næringsavdelingen
E-post
Telefon 90 74 20 52
Til toppen