3 millioner til transportprosjekt

Vi har fått 3 millioner interreg-kroner til prosjektet En smart, integrert og bærekraftig grenseregion.

En gruppe mennesker foran en selvkjørende buss - Klikk for stort bildeInvolverte i forprosjektet til En smart, integrert og bærekraftig grenseregion - SITE mobilitet - var på studietur i fjor og fikk blant annet se en selvgående buss. Ellen Anne Bye

Prosjektet er et samarbeid mellom Trysil, Engerdal, Malung-Sälen og Älvdalen kommuner og handler om mobilitet. Det store spørsmålet er: Hvordan gjøre transporten til, fra og innad i større reiselivdestinasjoner mest mulig bærekraftig? Samlet verdi for det treårige prosjektet er 26 millioner kroner. Trysil og Malung-Sälen kommuner er prosjekteiere.

Mest besøkt

De fire kommunene har samarbeidet i flere år om grenseoverskridende temaer.

- Regionen har rundt 25 000 innbyggere og er den mest besøkte reiselivsdestinasjonen i Norden med over 6,4 millioner gjestenetter. Trysil og Sälen er henholdsvis Norges og Sveriges største vinterdestinasjoner. Idre i Älvdalen er Sveriges tredje største, sier Bente Hagen, kommunalsjef for samfunnsutvikling i Trysil.

90 % i bil

Klimautslipp fra transport er reiselivets dilemma.

- Rundt 90 % av de tilreisende kommer i dag til regionen med bil. Det gjør at transportsektoren er den som gir høyest klimautslipp. Nye mobilitetsløsninger i byene endrer gjestenes holdninger og vaner. I Oslo har 37 % av husstandene ikke egen bil, og antall leietakere på bildelingsordninger mer enn doblet seg fra 2016 til 2019. Det fører til både behov for, men også muligheter til å implementere nye mobilitetsløsninger på reisemålene, sier Bente.

Bærekraftig mobilitet

Det er planer om store reiselivsinvesteringer i regionen de neste 20 årene.

- Med tanke på at transport står for store klimautslipp, er det nødvendig å vurdere bærekraftige løsninger for mobilitet til og fra destinasjonene og innad i regionen. Det er viktig for konkurranseevnen til bedriftene våre, og det er viktig for gjestene våre. Vi gleder oss derfor til å starte et prosjekt som ser på bærekraftig mobilitet og er svært takknemlige for at Interreg Sverige-Norge og Innlandet fylkeskommune ser potensialet i dette og har valgt å støtte prosjektet, sier Bente. 

Se hva Innlandet fylkeskommune skriver om tildelingen 

Kontakt oss

Bente Hagen
Kommunalsjef
Sektor for samfunnsutvikling
E-post
Telefon 92 21 28 94
Til toppen