Vintervedlikehold av kommunale veger

Trysil kommune eier 230 kilometer veg, hvorav 190 kilometer er grusveg.

Kommunen har ansvaret for å

  • brøyte veger, parkeringsplasser og gangfelt
  • tine stikkrenner
  • legge nye stikkrenneledninger
  • høvle veger
  • gjøre annet forefallende arbeid på disse vegene 

Det meste av brøyting og strøing er satt bort til innleide kontraktører.

Se hvem som brøyter og strør hvor

Spørsmål og svar

Kontakt oss

Weronica Snerten
Fagleder veg
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 97 61 23 21
Til toppen