Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Vintervedlikehold av kommunale veger

Trysil kommune eier 230 kilometer veg, hvorav 190 kilometer er grusveg.

Kommunen brøyter veger, parkeringsplasser og gangfelt, tiner stikkrenner, legger nye stikkrenneledninger, høvler veger og gjør annet forefallende arbeid på vegene. Brøyting og strøing er i stor grad satt bort til innleide kontraktører.

Dette er reglene for snøbrøyting og strøing på kommunale veger: 

  1. Snømengden skal måles på et sted der snøen verken blåser bort eller samles i fonner.
  2. Gangveger skal brøytes på et tidspunkt slik at de gående ikke velger å benytte kjørebanen og/eller når det har kommet 5 cm snø.
  3. Brøyting av kjøreveger iverksettes når det er kommet 6 cm våt eller 8 cm tørr snø eller på et tidspunkt slik at en tilstreber at det ikke på noe sted i roden blir mer enn 8 cm våt snø eller 10 cm tørr snø (gjelder også fonner).
  4. Ved fotgjengeroverganger og i kryss skal ikke snøfall eller snøoppsamling hindre sikten slik at det oppstår trafikkfarlige situasjoner.
  5. Maksimal syklustid for gjennombrøyting er 3,5 timer (framkommelig).
  6. Ved snøfall etter endt skoletid mot høytid kan brøyting ved skoler og barnehager utsettes til natta før skolestart etter høytida. 
  7. Strøing iverksettes når godt vinterskodde biler vil få problemer med framkommelighet eller ved utkommandering av kommunalt ansatte. I noen tilfeller er det tilstrekkelig at kun kryss, kurver og bakker strøs. Noen ganger kan strøing bli utført av kommunalt materiell/mannskap. Innleide kontraktører vil da bli varslet.

Se hvem som brøyter og strør hvor (PDF, 140 kB)

Kontakt oss

Weronica Snerten
Fagleder veg
E-post
Telefon 976 12 321
Til toppen