Vintervedlikehold av kommunale veger

Trysil kommune eier 230 kilometer veg, hvorav 190 kilometer er grusveg.

Kommunen har ansvaret for å

  • brøyte veger, parkeringsplasser og gangfelt
  • tine stikkrenner
  • legge nye stikkrenneledninger
  • høvler veger
  • gjøre annet forefallende arbeid på vegene 

Det meste av brøyting og strøing er i stor grad satt bort til innleide kontraktører.

Spørsmål og svar

Se hvem som brøyter og strør hvor (PDF, 139 kB)

Kontakt oss

Weronica Snerten
Fagleder veg
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 97 61 23 21
Til toppen