Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Tømmeplan for slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har oppdraget med å tømme septiktanker ved boliger og fritidsboliger i Trysil.

Tømmefrekvens

  • Slamavskillere ved boliger: annet hvert år
  • Slamavskillere ved fritidsboliger: hvert fjerde år
  • Kommunale slamavskillere: hvert år
  • Tette tanker ved boliger: annethvert år
  • Tette tanker ved fritidsboliger: hvert fjerde år
  • Minirenseanlegg: hvert år

Se forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Årets tømmeplan

Tømmeplan
Uke Område
16-17 Minirenseanlegg (hele kommunen)
18-19 Kommunale slamavskillere i Innbygda
20-21-22 Østby - Nesvoldberget - Flermoen
23-24 Buflodgrenda - Flendalen
25 Korsberget - Drevdalen
33-34-35 Ljørdalen Nord - Skåret
33-34-35 Ljørdalen Sør - sentrum - Støa
36-37-38-39 Nybergsund - Sætre - Grøndalen - Grambolia
40-41 Plassen - Landsjøåsen - Galåsen - Skjærberget
42 Lutnes
November/desember Tette tanker (hele kommunen, dvs. de som står for tur i henhold til tømmefrekvens)
Med forbehold om endringer. Det er primært slamavskillere ved boliger som tømmes i år, da de fleste fritidsboligene i disse områdene ikke har tømming før i 2023.

De som eier slamavskillere og har norsk telefonnummer, får en SMS fra Arnkværn før de kommer.

Har du tett tank og lurer på om den skal tømmes i år, kontakt Arnkværn på tlf. 62 35 50 00 eller Trysil kommune på tlf. 62 45 77 00 eller send en e-post til postmottak@trysil.kommune.no.

Gebyrer

Du blir fakturert for tømming hvert år, selv om tanken bare tømmes annethvert (bolig) eller hvert fjerde år (fritidsbolig). Du må betale ekstra hvis du må tømme tanken oftere.

Tømming av slam, tette tanker, minirenseanlegg m.m. - gebyrer
Type Pris
Årsgebyr:
Slamtømming bolig inntil 3 m3, tømming hvert 2. år 966,16
Slamtømming bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 535,04
Slamtømming bolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 152,88
Slamtømming fritidsbolig inntil 3 m3, tømming hvert 4. år 483,60
Slamtømming fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 768,56
Slamtømming fritidsbolig per m3 utover 6m3, tømming hvert 4. år 76,96
Tømming av tett tank bolig inntil 3 m3, tømming hvert 2. år 966,16
Tømming av tett tank bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 535,04
Tømming av tett tank bolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 152,88
Tømming av tett tank fritidsbolig inntil 3 m3, tømming hvert 4. år 483,60
Tømming av tett tank fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 768,56
Tømming av tett tank fritidsbolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 4. år 76,96
Minirenseanlegg inntil 3 m3, årlig tømming 1 924,88
Minirenseanlegg per m3 utover 3 m3, årlig tømming 304,58
Kartleggingsgebyr 145,60
Når det gjelder slamtømming, er fritidsboliger betegnet som hytter.
Anlegg som ikke er tilknyttet bolig eller fritidsbolig/hytte, eksempelvis næring eller samfunnshus, skal ha tømmefrekvens og gebyr tilsvarende som for bolig.
Der det er fellesanlegg etter forurensningsforskriften § 13, behandles gebyrene som minirenseanlegg.
Ved vedtak om hyppigere frekvens, blir årsgebyret justert.
Ekstratømminger med mer:
Slamtømming bolig inntil 3 m3 1 175,00
Slamtømming bolig 3-6 m3 1 790,00
Slamtømming bolig per m3 utover 6 m3 345,00
Slamtømming fritidsbolig inntil 3 m3 1 175,00
Slamtømming fritidsbolig 3-6 m3 1 790,00
Slamtømming fritidsbolig per m3 utover 6 m3 345,00
Tømming av tett tank inntil 3 m3 1 290,00
Tømming av tett tank 3-6 m3 2 410,00
Tømming av tett tank per m3 utover 6 m3 345,00
Minirenseanlegg inntil 3 m3 1 030,00
Minirenseanlegg 3-6 m3 1 720,00
Minirenseanlegg per m3 utover 6 m3 345,00
Utrykningstillegg utenom normal arbeidstid 3 500,00
Gebyr for tømmeoppdrag uten mulighet for tømming 900,00
Spyling av akutt avløpsstopp, tømming av fettutskillere, muldtoa, dobøtter, snurredasser, privet eller liknende bestilles hos og betales direkte til privat tjenesteleverandør.
Mottak av slam/septik ved driftssentralen per m3 per kalendermåned: Mottakstidspunkt må avtales.
0-10 m3 320,00
11-50 m3 235,00
51-100 m3 155,00
Over 100 m3 105,00
Mottak på driftssentralen av innhold i muldtoa må avtales på forhånd. Pris per enhet 250,00
Mva. kommer i tillegg.

Kontakt oss

Kinga Adam
Fagleder vann og avløp
E-post
Telefon 488 92 115
Merete Tangnæs
Konsulent
E-post
Telefon 474 72 925
Til toppen