Tømmeplan for slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har oppdraget med å tømme septiktanker ved boliger og fritidsboliger i Trysil.

Tømmefrekvens

  • Slamavskillere ved boliger: annet hvert år
  • Slamavskillere ved fritidsboliger: hvert fjerde år
  • Kommunale slamavskillere: hvert år
  • Tette tanker ved boliger: annethvert år
  • Tette tanker ved fritidsboliger: hvert fjerde år
  • Minirenseanlegg: hvert år

De som eier slamavskillere og har norsk telefonnummer, får en SMS fra Arnkværn før de kommer.

Se forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Tømmeplan 2024

Tømmeplan
Uke Område
16-17 Minirenseanlegg i hele kommunen
16-20 Innbygda
21-25 Jordet
26 Vestby
27-32 Søre Osen Vest
27-32 Søre Osen Øst
33-35 Engerneset
40 Trysil øst oppsamling
November/desember Pålagt tømming tette tanker i hele kommunen

Tømming i hyttefelt

Tette tanker i hyttefelt skal tømmes minst hvert fjerde år. Hvis eier ikke har bestilt tømming de siste fire åra, tar Arnkværn en oppsamlingsrunde og tømmer dem.

Har du tett tank og lurer på om den skal tømmes i år, eller vil du bestille tømming, ring Arnkværn på tlf. 62 35 50 00.

Har du andre spørsmål om tømming av slamavskillere, tette tanker eller minirenseanlegg, se kontaktinfo nederst på sida her, eller kontakt Trysil kommune på tlf. 62 45 77 00, eller send en e-post til postmottak@trysil.kommune.no.

Klargjøring av anlegg før tømming

I forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Trysil kommune § 6 står det om abonnentens plikter ved tømming. Du finner lenke til forskriften nederst på sida her. Vi minner om at abonnenten skal legge til rette for tømming i samsvar med kommunens tømmeplan. Det innebærer bl.a. å sørge for: 

  • helårs kjørbar veg. Hvis det er snø, skal vegen være brøytet. Abonnenten må fjerne trær, kvister og busker som er til vesentlig hinder, før tømming blir utført.  
  • at anlegget er lett tilgjengelig og klargjort for tømming med slamsugebil og tilsyn. Det kan innebære merking av kummene, og at abonnenten må sørge for fri atkomst til anlegget og kumlokk, f.eks. ved å fjerne snø eller vegetasjon.

Dersom abonnenten ikke har klargjort slamanlegget, inkludert atkomstveg, for tømming, blir ikke tømming gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen får på grunn av det, er det abonnenten som må dekke. Hvis abonnenten vet at vegen ikke er kjørbar i en periode, for eksempel på vår og/eller forsommer, og har fått melding om tømming, må hen kontakte Arnkværn for å avtale tømming på et annet tidspunkt. Pålagt tømming av slamavskillere skal primært utføres i barmarksesongen fra mai og ut oktober.

Gebyrer

Du blir fakturert for tømming hvert år, selv om tanken bare tømmes annethvert år (bolig) eller hvert fjerde år (fritidsbolig). Du må betale ekstra hvis du må tømme tanken oftere. Og det er ennå dyrere hvis du bestiller tømming i helger og på helligdager. Så trenger du ekstratømming, bestill i god tid slik at tanken kan bli tømt innenfor vanlig arbeidstid på hverdager.

Her er gebyrene våre

Kontakt oss

Merete Tangnæs
Konsulent
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 47 47 29 25
Kinga Adam
Fagleder vann og avløp
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 48 89 21 15
Mobil 48 89 21 15
Til toppen