Tømmeplan for slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg

Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har oppdraget med å tømme septiktanker ved boliger og fritidsboliger i Trysil.

Tømmefrekvens

 • Slamavskillere ved boliger: annet hvert år
 • Slamavskillere ved fritidsboliger: hvert fjerde år
 • Kommunale slamavskillere: hvert år
 • Tette tanker ved boliger: annethvert år
 • Tette tanker ved fritidsboliger: hvert fjerde år
 • Minirenseanlegg: hvert år

Se forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Årets tømmeplan

Oppgitt ukenummer er den uka jobben starter. Det betyr ikke nødvendigvis at de er ferdige i det området før de starter på neste i henhold til tømmeplanen. Med forbehold om endringer.
Tømmeplan
Uke Område
22 Øverbygda
24 Østby - Nesvoldberget - Flermoen
27 Buflodgrenda - Flendalen
29 Nybergsund - Sætre - Grøndalen - Grambolia
34 Ljørdalen sør - Ljørdalen sentrum - Støa
38 Ljørdalen nord - Skåret
39 Plassen - Landsjøåsen - Galåsen - Skjærberget
42 Korsberget - Drevdalen
43 Lutnes

De som eier slamavskillere og har norsk telefonnummer, får en SMS fra Arnkværn før de kommer.

Tømming i hyttefelt

Slamavskillere i disse hytteområdene blir tømt samtidig med bestilt tømming av tett tank i år: 

 • Hollåsen
 • Hoelskogen
 • Fulufjellet
 • Kvernåa
 • Stortjernteigen
 • Brattegga
 • Bjønnbekkmora
 • Ryskdalen
 • Solberglia
 • Flendalen

Tette tanker i hyttefelt skal tømmes minst hvert fjerde år. Hvis eier ikke har bestilt tømming de siste fire åra, tar Arnkværn en oppsamlingsrunde og tømmer dem.

Har du tett tank og lurer på om den skal tømmes i år, eller vil du bestille tømming, ring Arnkværn på tlf. 62 35 50 00.

Har du andre spørsmål om tømming av slamavskillere, tette tanker eller minirenseanlegg, se kontaktinfo nederst på sida her, eller kontakt Trysil kommune på tlf. 62 45 77 00, eller send en e-post til postmottak@trysil.kommune.no.

Gebyrer

Du blir fakturert for tømming hvert år, selv om tanken bare tømmes annethvert år (bolig) eller hvert fjerde år (fritidsbolig). Du må betale ekstra hvis du må tømme tanken oftere.

Tømming av slam, tette tanker, minirenseanlegg m.m. - gebyrer
Type Pris
Årsgebyr:
Slamtømming bolig inntil 3 m3, tømming hvert 2. år 822
Slamtømming bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 304
Slamtømming bolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 130
Slamtømming fritidsbolig inntil 3 m3, tømming hvert 4. år 411
Slamtømming fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 652
Slamtømming fritidsbolig per m3 utover 6m3, tømming hvert 4. år 65
Tømming av tett tank bolig inntil 3 m3, tømming hvert 2. år 822
Tømming av tett tank bolig 3-6 m3, tømming hvert 2. år 1 304
Tømming av tett tank bolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 2. år 130
Tømming av tett tank fritidsbolig inntil 3 m3, tømming hvert 4. år 411
Tømming av tett tank fritidsbolig 3-6 m3, tømming hvert 4. år 652
Tømming av tett tank fritidsbolig per m3 utover 6 m3, tømming hvert 4. år 65
Minirenseanlegg inntil 3 m3, årlig tømming 1 636
Minirenseanlegg per m3 utover 3 m3, årlig tømming 258
Kartleggingsgebyr 0
Når det gjelder slamtømming, er fritidsboliger betegnet som hytter.
Anlegg som ikke er tilknyttet bolig eller fritidsbolig/hytte, eksempelvis næring eller samfunnshus, skal ha tømmefrekvens og gebyr tilsvarende som for bolig.
Der det er fellesanlegg etter forurensningsforskriften § 13, behandles gebyrene som minirenseanlegg.
Ved vedtak om hyppigere frekvens, blir årsgebyret justert.
Ekstratømminger med mer:
Slamtømming bolig inntil 3 m3 1 175
Slamtømming bolig 3-6 m3 1 790
Slamtømming bolig per m3 utover 6 m3 345
Slamtømming fritidsbolig inntil 3 m3 1 175
Slamtømming fritidsbolig 3-6 m3 1 790
Slamtømming fritidsbolig per m3 utover 6 m3 345
Tømming av tett tank inntil 3 m3 1 290
Tømming av tett tank 3-6 m3 2 410
Tømming av tett tank per m3 utover 6 m3 345
Minirenseanlegg inntil 3 m3 1 030
Minirenseanlegg 3-6 m3 1 720
Minirenseanlegg per m3 utover 6 m3 345
Utrykningstillegg utenom normal arbeidstid 3 600
Gebyr for tømmeoppdrag uten mulighet for tømming 1 000
Spyling av akutt avløpsstopp, tømming av fettutskillere, muldtoa, dobøtter, snurredasser, privet eller liknende bestilles hos og betales direkte til privat tjenesteleverandør.
Mottak av slam/septik ved driftssentralen per m3 per kalendermåned: Mottakstidspunkt må avtales.
0-10 m3 320
11-50 m3 235
51-100 m3 155
Over 100 m3 105
Mottak på driftssentralen av innhold i muldtoa må avtales på forhånd. Pris per enhet 250
Tømmegebyrene betales årlig selv om tømming skjer hvert 2. og 4. år. Mva. kommer i tillegg.

Kontakt oss

Merete Tangnæs
Konsulent
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 47 47 29 25
Kinga Adam
Fagleder vann og avløp
Teknisk avdeling
E-post
Telefon 48 89 21 15
Til toppen