Planregister

I planregisteret finner du planbestemmelser og andre dokumenter om arealplaner i kommunen.

Dispensasjoner og endring av planer ligger også der.

For å finne riktig plan, kan du søke på plannavn eller planID. Hvis du ikke vet disse, kan du søke dem opp i kartløsningen SÅTE kart.

Gå til planregisteret

Gå til SÅTE Kart

Kontakt oss

Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Ida Nilsen Hidle
Arealplanlegger
E-post
Telefon 474 72 973
Torun Isfeldt
Arealplanlegger
E-post
Telefon 969 47 904
Til toppen