Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Kommunens kartportal SÅTE Kart

Her finner du informasjon om SÅTE-kommunenes (Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal) egne kart (grunnkart/eiendomsdata, arealplaner m.m.) og andre temadata (samferdsel, samfunnssikkerhet, markslag, friluftsliv, natur, flomsoner).

Fra SÅTE kart kan du skrive ut situasjonsplan til bygge- og delingssøknader.

  • Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere. Ikke-kommersiell bruk av kartene er gratis under forutsetning av at det henvises til kilden.
  • Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller mangler i kartet. Publisert kart er ikke rettslig bindende.

SÅTE Kart fungerer best på pc, men kan også brukes i nettleser på mobil/nettbrett. Du kan også laste ned appen Kommunekart.

Gå til SÅTE Kart

Se veiledningen for bruk av SÅTE Kart (PDF, 560 kB)

Kontakt oss

Kjetil Norderhaug
Fagleder geodata
E-post
Telefon 474 72 967
Amalie Kranstad Tjomsland
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 476 93 405
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen