Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Slå sammen eiendom

To eller flere eiendommer kan slås sammen, dersom det er like eiere og heftelser.

Ved sammenslåing utgår en eller flere eiendommer. Bestemmelser om sammenslåing av eiendom finnes i matrikkellova.

Vilkår for sammenslåing:

  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere (eiere) med lik eierbrøk.
  • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom eiendommene hvis de har ulike tinglyste pengeheftelser.
  • Sammenslåing i strid med plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. 
    Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser

Les mer på Kartverkets hjemmeside

Kontakt oss

Kjetil Norderhaug
Fagleder geodata
E-post
Telefon 474 72 967
Amalie Kranstad Tjomsland
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 476 93 405
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen