Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Hvis det kun er noen seksjoner som skal slettes, må du søke om reseksjonering.

Kriterier for å slette seksjonering

  • Alle seksjonseiere må signere på søknaden. 
  • Når det finnes boliger i sameiet, og flere enn én person er hjemmelshaver i sameiet, må dere legge ved en erklæring om at den enkelte hjemmelshaver ikke har eksklusiv bruksrett til en enkelt bolig. I denne erklæringen må dere forklare hva som er årsaken til at seksjoneringen skal slettes.
  • Hvis det er tinglyst pant eller urådighet i eiendommen, må du legge ved skriftlig samtykke fra panthavere eller urådighetshavere. 
  • Både erklæring og samtykke må være på papir i original form og med originale signaturer.

Slik søker du

Du søker om å slette en seksjonering ved å sende inn en erklæring med slik ordlyd:

Til Kartverket, Tinglysningen

Jeg ønsker herved å oppheve seksjoneringen av gbnr. (skrive inn nummeret slik: gnr./bnr./snr.) i Trysil kommune. 

Underskrift

Lever erklæringen

Siden erklæringen må ha originale signaturer, må du sende den i posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil, eventuelt levere den på servicetorget eller i postkassa på Trysil rådhus.

Hva koster det? 

Det koster ingenting å slette seksjonering.

Kontakt oss

Kjetil Norderhaug
Fagleder geodata
E-post
Telefon 474 72 967
Amalie Kranstad Tjomsland
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 476 93 405
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen