Klarlegging/påvisning av grenser

Klarlegging eller påvisning av grenser

Klarlegging av eksisterende grenser eller påvisning? For å finne svar, må man se på dokumentasjonen (målebrev, skyldskifte, matrikkelbrev) og når det har vært oppmåling av eiendom/grenser.

Klarlegging av eksisterende grenser er ny måling av grenser som ikke tidligere er koordinatmålt.
Påvisning er merking av grenser som tidligere er koordinatmålt

Til toppen