Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Klarlegging/påvisning av grenser

Klarlegging eller påvisning av grenser

Klarlegging av eksisterende grenser eller påvisning? For å finne svar, må man se på dokumentasjonen (målebrev, skyldskifte, matrikkelbrev) og når det har vært oppmåling av eiendom/grenser.

Klarlegging av eksisterende grenser er ny måling av grenser som ikke tidligere er koordinatmålt.
Påvisning er merking av grenser som tidligere er koordinatmålt

Til toppen