Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Arealoverføring

Arealoverføring er å overføre areal mellom eiendommer som har felles grense uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom. 

Arealoverføring brukes når arealet som skal overføres er større enn 5 % av opprinnelig areal. Du må søke kommunen om tillatelse til arealoverføring.

Les mer om arealoverføring på Kartverkets hjemmeside

Vilkår

Arealoverføring er i praksis en fradeling, overskjøting og sammenslåing samlet i en sak. Det opprettes derfor ikke noe nytt bruksnummer på arealet. Kriteriene for gjennomføring er noe forskjellige avhengig av eierforholdene på de involverte eiendommene.

 • Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordlova.
 • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser.
  Les mer om dette på Kartverkets hjemmeside
 • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådigheter.
 • Hvis de involverte eiendommene har ulike eiere, må skjemaet Erklæring om arealoverføring fylles ut og leveres til kommunen.
  Gå til skjema
 • Alle registrerte eiere og festere på eiendommen som avgir areal, må samtykke til arealoverføringen.
 • Det kan kun være to involverte eiendommer i hver arealoverføring.
 • Kriteriene for arealoverføring beskrives i matrikkelforskriften § 33.
  Se matrikkelforskriften

Slik søker du

Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon

Dispensasjon

Kontakt oss

Kjetil Norderhaug
Fagleder geodata
E-post
Telefon 474 72 967
Amalie Kranstad Tjomsland
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 476 93 405
Alvar Verdugo
Ingeniør geodata
E-post
Telefon 474 72 954
Til toppen