Nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt av rimelighetshensyn

Du kan søke om å slippe å betale eiendomsskatten helt eller delvis, eller å få utsette betalinga.

Ifølge eigedomsskattelova § 28 kan søknader om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten kun innvilges dersom spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig å kreve inn eiendomsskatten.

Søknad

Bruk helst det digitale søknadsskjemaet vårt når du skal søke om ettergivelse eller nedsettelse.. Siden slike søknader ofte inneholder sensitive opplysninger, anbefaler vi ikke at du bruker e-post. Du kan også sende søknaden posten til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil.

Husk å legge ved:

  • kopi av siste skattemelding (du må i tillegg oppdatere opplysningene til det som gjelder på søknadstidspunktet, f.eks. inntekt)
  • annen relevant dokumentasjon
  • eiere av borettslagsleiligheter må legge ved dokumentasjon på sin andel av borettslagets innbetalte eiendomsskatt

Gå til søknadsskjema for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Behandling

Hver søknad skal behandles individuelt med en konkret vurdering av søkerens behov for nedsettelse eller ettergivelse.

Søknader om utsatt betaling behandles av økonomiavdelingen. Du trenger ikke sende skriftlig søknad, du kan ringe sentralbordet i rådhuset mandag-fredag kl. 9-15 og be om å få snakke med noen på økonomiavdelingen, tlf. 62 45 77 00.

Søknader om ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt behandles av formannskapet. De må være skriftlige.

Kontakt oss

Tom Arne Løvås
Konsulent eiendomsskatt og tilsyn
Bygg- og geodataavdelingen
E-post
Telefon 94 02 21 86
Til toppen