Bål og grill

Det er forbud mot å tenne bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark mellom 15. april og 15. september.

Dersom det er åpenbart at opptenningen ikke kan medføre brann, er det allikevel et unntak i det nasjonale forbudet som gir mulighet for å gjøre opp ild. Uansett er det viktig at den som tenner opp ild, er svært oppmerksom og påpasselig slik at ilden ikke kommer ut av kontroll.

Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt, samt liknende områder hvor allmenn ferdsel vil være til hinder.

Med «åpenbart ikke medføre brann» menes f.eks. at det ligger snø på bakken, tilrettelagte grill- og bålplasser eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Er du usikker, kontakt brannvesenet.

Ofte stilte spørsmål

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har svar på ofte stilte spørsmål om bål og grill, som om de kan gi tillatelse til bålbrenning og hvorfor du skal melde fra om bål.

Gå til MHBRs Ofte stilte spørsmål

Til toppen