Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Sikre deg seriøse håndverkere

Med Tettpå hjelper Skatteetaten deg med å få tak i seriøse håndverkere.

Trysil kommune samarbeider med Tettpå - et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. 

Veileder

Tettpå har utarbeidet en veileder med sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Der finner du informasjon om:

  • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
  • hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
  • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
  • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

Å sjekke håndverksbedrifter før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

Åpne veilederen fra Tettpå

Du blir kontaktet

Skatteetaten får fortløpende oversikt over byggesøknadene som kommer til kommunen. De får også melding fra Eiendomsregisteret så snart eiendomsoverdragelser er tinglyst. Et serviceteam fra Skatteetaten vil derfor ringe til deg dersom du har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig eller fritidseiendom i kommunen vår. Dette gjør de for å dyktiggjøre oss alle i valget av håndverkere.   

Les mer om Tettpå på Skatteetatens hjemmeside

Til toppen