Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Kommunalt rovviltfellingslag

Det er Statsforvalteren som eventuelt gir fellingstillatelse på store rovdyr som gjør eller kan gjøre skade på husdyr. 

Når fellingstillatelse er gitt, er det Trysil kommune som er oppdragsgiver og som bestemmer om fellingslaget skal kalles ut. Fellingslagets leder bestemmer hvem av medlemmene som delta på det enkelte oppdraget, og eventuelt hvilke hunder de skal ha med. Han avgjør også om det er nødvendig å be om ekstern bistand fra Statens Naturoppsyn eller andre.

Alle medlemmene har toårige avtaler. De får 213 kroner timen når de er ute på oppdrag, men ingenting for beredskap. Avtalen forplikter dem ikke til å være disponible til enhver tid.

Medlemmene

 • Jon Sørby, leder
 • Martin Lutnæs, nestleder
 • Stig Fossheim
 • Ole Petter Blestad
 • Rolf Harald Østmo
 • Nils Ole Lutnæs
 • Jan Bakken
 • Åge Jota
 • Jon Einar Nymoen
 • Kristoffer Lindstad
 • Ida Nymoen
 • Martin Blixt
 • Tobias Vestling
 • Bent Ove Løvåsen
 • Jostein Bjørnersen Nordgaard
 • Stein Engebret Storsnes
 • Jonny Hage

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Til toppen