Korona

Ingen har testet positivt på korona i Trysil denne uka.
Se oppdatert koronainformasjon

Vi er snart ferdige med første dose til siste gruppe, friske i alderen 25-39 år.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Kommunalt rovviltfellingslag

Det er Statsforvalteren som eventuelt gir fellingstillatelse på store rovdyr som gjør eller kan gjøre skade på husdyr. 

Når fellingstillatelse er gitt, er det Trysil kommune som er oppdragsgiver og som bestemmer om fellingslaget skal kalles ut. Fellingslagets leder bestemmer hvem av medlemmene som delta på det enkelte oppdraget, og eventuelt hvilke hunder de skal ha med. Han avgjør også om det er nødvendig å be om ekstern bistand fra Statens Naturoppsyn eller andre.

Alle medlemmene har toårige avtaler. De får 213 kroner timen når de er ute på oppdrag, men ingenting for beredskap. Avtalen forplikter dem ikke til å være disponible til enhver tid.

Medlemmene

 • Jon Sørby, leder
 • Martin Lutnæs, nestleder
 • Stig Fossheim
 • Ole Petter Blestad
 • Rolf Harald Østmo
 • Nils Ole Lutnæs
 • Jan Bakken
 • Åge Jota
 • Jon Einar Nymoen
 • Kristoffer Lindstad
 • Ida Nymoen
 • Martin Blixt
 • Tobias Vestling
 • Bent Ove Løvåsen
 • Jostein Bjørnersen Nordgaard
 • Stein Engebret Storsnes
 • Jonny Hage

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Bjørn Tore Bækken
Plansjef
E-post
Telefon 474 72 959
Til toppen