Kommunalt rovviltfellingslag

Det er Statsforvalteren som eventuelt gir fellingstillatelse på store rovdyr som gjør eller kan gjøre skade på husdyr. 

Når fellingstillatelse er gitt, er det Trysil kommune som er oppdragsgiver og som bestemmer om fellingslaget skal kalles ut. Fellingslagets leder bestemmer hvem av medlemmene som delta på det enkelte oppdraget, og eventuelt hvilke hunder de skal ha med. Han avgjør også om det er nødvendig å be om ekstern bistand fra Statens Naturoppsyn eller andre.

Alle medlemmene har fireårige avtaler. De får 255 kroner timen når de er ute på oppdrag, men ingenting for beredskap. Avtalen forplikter dem ikke til å være disponible til enhver tid.

Medlemmene

 • Jon Sørby, leder
 • Martin Lutnæs, nestleder
 • Ole Petter Blestad
 • Rolf Harald Østmo
 • Jan Bakken
 • Åge Jota
 • Jon Einar Nymoen
 • Kristoffer Lindstad
 • Ida Nymoen
 • Martin Blixt
 • Tobias Vestling
 • Bent Ove Løvåsen
 • Jostein Bjørnersen Nordgaard
 • Stein Engebret Storsnes
 • Jonny Hage

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 98 90 24 36
Bjørn Tore Bækken
Plansjef
Sektor for samfunnsutvikling
E-post
Telefon 47 47 29 59
Til toppen