Miljøfyrtårn

CertNor er Stiftelsen Miljøfyrtårns sertifiseringsorgan.

Stiftelsen Miljøfyrtårns logo - Klikk for stort bilde

 CertNor kontaktes på telefon 67 22 81 00, post@certnor.no

Pilot i 2011

Trysil var i 2011 en av fem reiselivsdestinasjoner som var piloter i prosjektet Norge - et bærekraftig reiseliv. Innovasjon Norges mål med pilotene var å vinne erfaringer med målrettet arbeid på en lokal destinasjon, for at denne skal kunne utvikle seg som et bærekraftig reisemål. Ett av tiltakene var å stimulere til at bedriftene i Trysil ble miljøsertifisert.

Sertifiserte Trysil-bedrifter

Siden starten har mange bedrifter i Trysil blitt sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.  Hvem de er, ser du på Miljøfyrtårns hjemmesider. Klikk på lenken under her og velg fylke Innlandet og kommune Trysil og klikk på Søk.

Se oversikt over miljøsertifiserte Trysil-bedrifter (velg først fylke, så kommune) 

Lønnsomt og enkelt

En miljøfyrtårnbedrift skal ha en tydelig miljøprofil og jobbe aktivt med miljøledelse og miljøeffektiv drift. 
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er egnet for små og mellomstore bedrifter. Det er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  Arbeidet med miljøfyrtårn skal oppleves lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Konkrete verktøy

Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen.  Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet.

Bransjekrav

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn må den aktuelle bedriften oppfylle helt konkrete bransjekrav. Noen av kravene er generelle og gjelder for alle bedrifter og virksomheter, mens andre krav er bransjespesifikke.  For eksempel er det egne krav for barnehage, for skole, for sykehjem, for entreprenører og for kontorbedrifter. Tiltakene skal være lønnsomme for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett.

Les mer om hvorfor man bør og hvordan man blir miljøsertifisert på www.miljofyrtarn.no under menypunktet Sertifisering

Gå til Certnors hjemmeside

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 98 90 24 36
Torun Isfeldt
Arealplanlegger
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 96 94 79 04
Til toppen