Miljøfyrtårn

Trysil kommune har ansatte som er godkjente sertifisører i Miljøfyrtårn-ordningen.

Stiftelsen Miljøfyrtårns logo - Klikk for stort bildeStiftelsen Miljøfyrtårns logo.Det innebærer blant annet at vi har vedtatt å bruke Miljøfyrtårn som virkemiddel for miljø- og næringsutvikling og at vi skal ta en aktiv rolle med å informere og motivere næringslivet til å miljøsertifisere seg. For å legge til rette for det, har kommunen utdannet egne sertifisører.

Pilot i 2011

Trysil var i 2011 en av fem reiselivsdestinasjoner som var piloter i prosjektet Norge - et bærekraftig reiseliv. Innovasjon Norges mål med pilotene var å vinne erfaringer med målrettet arbeid på en lokal destinasjon, for at denne skal kunne utvikle seg som et bærekraftig reisemål. Ett av tiltakene var å stimulere til at bedriftene i Trysil ble miljøsertifisert.

Sertifiserte Trysil-bedrifter

Siden starten har 24 bedrifter i Trysil blitt sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.  Hvem de er, ser du på Miljøfyrtårns hjemmesider. Klikk på lenken under her og velg fylke Innlandet og kommune Trysil og klikk på Søk.

Se oversikt over miljøsertifiserte Trysil-bedrifter 

Lønnsomt og enkelt

En miljøfyrtårnbedrift skal ha en tydelig miljøprofil og jobbe aktivt med miljøledelse og miljøeffektiv drift. 
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning som er egnet for små og mellomstore bedrifter. Det er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.  Arbeidet med miljøfyrtårn skal oppleves lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Konkrete verktøy

Gjennom et digitalt system får du konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø og jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen.  Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du imøtekommer økende miljøkrav fra markedet. 

Bransjekrav

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn må den aktuelle bedriften oppfylle helt konkrete bransjekravene. Noen av kravene er generelle og gjelder for alle bedrifter og virksomheter, mens andre krav er bransjespesifikke.  For eksempel er det egne krav for barnehage, for skole, for sykehjem, for entreprenører og for kontorbedrifter. Tiltakene skal være lønnsomme for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett.  

Les mer om hvorfor man skal og hvordan man blir miljøsertifisert på www.miljofyrtarn.no under menypunktet Sertifisering

Nye og resertifiserte Trysil-bedrifter

Fulufjellet AS er miljøsertifisert

Selskapet fra Ljørdalen er Trysils foreløpig nyeste Miljøfyrtårn.

Kontakt oss

Line Menes
Næringskonsulent
E-post
Telefon 474 72 938
Til toppen