Korona

Det er for tida ingen kjent smitte i Trysil. Men vi lever i en pandemi, så følg smittevernrådene.
Se oppdatert koronainformasjon

Venter du på 1. dose med koronavaksine, meld fra om hvilke uker du ikke er tilgjengelig i sommer.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Hjortejakt

Jakttida på hjort i Trysil er fra og med 1. september til og med 23. desember.

Trysil hjortevald omfatter de fleste elgvaldene i kommunen. Arealet er på drøyt 2 millioner dekar.

Kvote

Kvoten bestemmes for hvert år. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder. All felt hjort skal straks meldes inn på Trysil hjortevalds Facebook-side. Der plikter alle jegere og jaktlag å følge med for å holde seg oppdatert på gjenstående kvote.

Felte hjorter

Hjortejakt har vært tillatt i Trysil siden 2019.

  • I 2019 ble det felt to spissbukker og en kalv. Kvoten var på åtte spissbukker og ni  kalver.
  • I 2020 ble det felt en bukk, en hind og to spissbukker. Kvoten var på to voksne hanndyr, ett voksent hunndyr, fem spissbukker og seks kalver.

Fellingsavgift

Fellingsavgift hjortevilt
Type dyr Pris
Årskalv elg 200
Voksen elg 400
Årskalv hjort 150
Voksen hjort 300

Se forskrift om adgangen til jakt etter elg, hjort og rådyr i Trysil kommune

Les om hjortejakt på Trysil kommuneskogers sider

Gå til Trysil hjortevalds Facebook-side

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Til toppen