Femund-/Trysilvassdraget fiskefond

Trysil og Engerdal kommuner eier og forvalter fondet sammen.

Fondskapitalen er på 10 millioner kroner som vi fikk i erstatning for tapet av Vänernlaksen.

Fondet skal brukes til fiskefremmende tiltak i Femund-/Trysilvassdraget, herunder å sikre og utvikle lokale fiskebestander, samt å motivere til og bedre mulighetene for fiske med basis i disse bestandene.

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Til toppen