Korona

Det er for tida ingen kjent smitte i Trysil. Men vi lever i en pandemi, så følg smittevernrådene.
Se oppdatert koronainformasjon

Venter du på 1. dose med koronavaksine, meld fra om hvilke uker du ikke er tilgjengelig i sommer.
Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15), Trysil.koronainfo@trysil.kommune.no
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15), koronavaksine@trysil.kommune.no

Femund-/Trysilvassdraget fiskefond

Trysil og Engerdal kommuner eier og forvalter fondet sammen.

Fondskapitalen er på 10 millioner kroner som vi fikk i erstatning for tapet av Vänernlaksen.

Fondet skal brukes til fiskefremmende tiltak i Femund-/Trysilvassdraget, herunder å sikre og utvikle lokale fiskebestander, samt å motivere til og bedre mulighetene for fiske med basis i disse bestandene.

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
E-post
Telefon 989 02 436
Til toppen