Fallvilt og ettersøk

Kommunen har egen fallvilttelefon, 91 24 19 66. Men hvis du skal melde om påkjørt vilt, ringer du politiet på 02800.

Fallvilt er alt vilt som man finner skadet, sykt eller dødt i naturen. Skadet hjortevilt som må avlives, og hjortevilt som felles som skadedyr, er kommunens eiendom. Fallvilt av andre arter er det statlige viltfondets eiendom.

Kommunal oppgave 

Fallviltarbeid er en kommunal oppgave og det er egne fallviltgrupper/ettersøkslag i hver kommune. Rolf Neby er leder for fallviltgruppa vår. Den har ansvar for å ta seg av:

 • Fallvilt
 • Skadet vilt som må avlives
 • Vilt som felles som skadedyr
 • Kommunens oppgaver i forhold til ettersøk under ordinær jakt.

Se veileder til private om vilt som gjør skade

Mattilsynet

Dyr som kan brukes som mat, skal håndteres som slakt og godkjennes av Mattilsynet. Kjøttet selges til inntekt for viltfondet. Trysil kommune har avtale med Langdalen Vilt i Bergeberget. Dit leverer vi elg som kan brukes til mat. Rådyr blir destruert.

Viltpåkjørsel

Når uhellet er ute, gjør du slik:

 1. Sikre skadestedet
  • Hvis mulig, plasser bilen slik at den er best synlig og skjermer skadestedet.
  • Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  • Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
 2. Skaff deg oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp. 
  • Kontakt 113 dersom det er nødvendig med akutt hjelp.
 3. Ring politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen. Det er politiet som skal varsle fallviltgruppa. Ingen andre har lov til å avlive skadet vilt.
 4. Merk påkjørselstedet tydelig dersom dyret forlot vegen. Det er viktig for å kunne spore skadet dyr senere.
  • Bruk markeringsbånd, plastpose, refleksvest, eller annet du har for hånden
 5. Diriger trafikken om nødvendig. Husk refleksvesten!
 6. Følg aldri etter skadet vilt. Skadet vilt kan angripe, og sporene dine kan ødelegge for ettersøkshunden.

Ettersøk

Alle som jakter på storvilt, må ha tilgang på godkjent ettersøksekvipasje. De som ikke har det selv eller i eget jaktlag, må inngå ettersøksavtale med en godkjent ekvipasje. Norsk kennel klubb fører en oversikt over godkjente ettersøksekvipasjer.

Søk etter godkjente ettersøksekvipasjer

Til toppen