Båndtvang

Trysil kommune har ikke egne forskrifter om båndtvang - det er hundeloven som gjelder.

Hundelovens alminnelige regler om båndtvang gjelder fra 1. april til 20. august.

Hundeloven

Loven ble fornyet fra 1. januar 2023 og stiller et tydeligere krav enn før til at hundeeiere må ha et forsvarlig hundehold - året rundt. Den nye loven styrker politiets muligheter til å gripe inn i problematisk hundehold på et tidlig tidspunkt. Det kan også brukes overtredelsesgebyr ved brudd på båndtvangbestemmelsene.

Hundehold

Hundeeier skal alltid ha kontroll på hunden – uavhengig av om det er båndtvang eller ikke. Hundeloven ønsker å:

  • fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden
  • understreke at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker og at eier må ha kompetanse om hunden
  • redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten
  • forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder

Norske kommuner kan vedta en forskrift, som er strengere enn bestemmelsene i hundeloven, men Trysil kommune har ingen slik forskrift.

Båndtvang

Hold hunden din forsvarlig innestengt eller inngjerdet og hold den i bånd når du er:

  • i nærheten av boligområder og handleområder
  • i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • på og ved tursti

Hund som brukes i lovlig jakt og jakttrening i perioden fra og med 21. august til og med 31. mars er unntatt alminnelige båndtvangsbestemmelser. Bruk av hund under jakt og jakttrening krever likevel grunneiers tillatelse. På Trysil kommuneskogers eiendom selges det treningskort for hundetrening gjennom Trysil fellesforening for jakt og fiske. Med et slikt kort har du oppfylt kravet om grunneiers tillatelse på de områdene det enkelte treningskortet gjelder for.

Hund på stien og i skiløypa

Vi minner alle som har med seg hund i skiløypa, på stien og i bolig- og hytteområdene om å ta hensyn. Mange, både barn og voksne, er redde for hunder. Hund som kommer løpende løs langt foran eier i skiløypa er derfor ikke i orden. Hold hunden i bånd og benytt pose for hundebæsj. Posen må tas med til avfallsbeholder. Kast ikke disse plastposene i naturen.

Gå til hundeloven.

Kontakt oss

Øivind Løken
Rådgiver natur- og miljøforvaltning
Plan- og miljøavdelingen
E-post
Telefon 98 90 24 36
Til toppen