Start i Trysil

Start i Trysil er et lokalt utviklingsprogram rettet mot deg som er gründer eller etablerer og mot små og mellomstore bedrifter.

Lyspære i tegnet sky på tavle - Klikk for stort bilde


Vår målsetting er å øke antall nyetableringer, bidra til å skape en større overlevelsesevne og å fremme vekst hos dere som allerede er etablerte. Vi ønsker at Trysil skal være et attraktivt sted å etablere og utvikle virksomhet.

Tre faser

Vi har delt inn virkemiddelapparatet vårt i tre faser; idéfase, oppstartfase og etablerte:

  • Med idéfase mener vi fasen fra den gryende idéen til den faktiske etableringen initieres.
  • Med oppstartsfase mener vi fra den faktiske etableringen initieres og de neste fem åra.
  • Med etablerte mener vi virksomheter som har vart i mer enn fem år. Dette for å tilpasse begrepsapparatet til de eksterne virkemidlene som vi introduserer gjennom vår henvisningskompetanse.​

Kontakt oss

Anja Holmøy Aamold
Næringssjef
Næringsavdelingen
E-post
Telefon 90 74 20 52
Til toppen