Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Søk om salgsbevilling for netthandel

Vi kan gi salgsbevilling for nettsalg. Også butikker som vil kjøre ut alkohol til hytter og hus, eller som tar imot bestilling av slike varer på e-post, må ha bevilling for nettsalg i tillegg til salgsbevillingen.

Det må gå fram av bevillingssøknaden om varene skal utleveres fra et bestemt lokale og/eller om det skal skje ved utkjøring. 

Vilkår

Utleveringen av alkoholholdig drikk må:

  • skje innenfor gjeldende salgstider i kommunen.
  • kun skje til personer som er 18 år eller eldre.
  • ikke skje til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.
  • bevillingen må utøves på en forsvarlig måte.

Videre må nettsalg av alkohol skje i henhold til reklameforbudets bestemmelser.

Kommunen kan sette vilkår i bevillingen for å bidra til å lette kontrollen av at blant annet alders- og tidsbestemmelser overholdes, og for å vurdere om hensynet til kontroll med utleveringen av varene er ivaretatt.

Dersom vi mener at organiseringen av virksomheten ikke ivaretar kontroll med utlevering i ønsket grad, vil vi avslå søknaden.

Gå til søknad

Nyttige lenker

Priser

Butikker med salgsbevilling, betaler ikke ekstra for å få salgsbevilling for netthandel i tillegg. De som bare har salgsbevilling for netthandel, betaler prisen for salgsbevilling.

Salgsbevilling - avgift
Salgsbevilling - avgift
Type bevilling Årlig avgift
Salgsbevilling 1 700
Avgift for omsatt mengde kommer i tillegg.

Kontakt oss

Line Menes
Næringskonsulent
E-post
Telefon 474 72 938
Til toppen