Send inn omsetningsoppgave

Alle med salgs- og skjenkebevillinger må sende inn omsetningsoppgave over forventet og faktisk omsatt mengde alkohol.

Innen 1. mars skal alle bevillingshavere sende inn oppgave over:

  • forventet omsatt mengde alkohol inneværende år. Dette er grunnlaget vårt for å beregne gebyret hver enkelt skal betale.
  • faktisk omsatt mengde alkohol foregående år.

Gebyret

Det årlige gebyret er fastsatt i nasjonal forskrift og er for tida:

Salg:

  • 0,22 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,62 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Skjenking:

  • 0,51 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,33 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,42 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Gå til skjema for omsetningsoppgave - salgsbevilling

Gå til skjema for omsetningsoppgave - skjenkebevilling

Prikker

De som ikke overholder fristen for å sende inn omsetningsoppgave, blir tildelt to prikker. Det gjør også de som ikke betaler gebyret innen forfall.

Kontakt oss

Vakant stilling
Næringskonsulent
E-post
Telefon 62 45 77 00
Til toppen