Salgs- og skjenketider

Salgstider

Butikker med salgsbevilling kan selge alkoholholdig drikk i gruppe 1 

  • på hverdager mandag-fredag kl. 8-20
  • på lørdager og dager før helligdager kl. 8-18
    (unntak for onsdag før Kristi Himmelfartsdag, da er salgstida kl. 8-20)

Butikkene har ikke lov til å selge alkohol på søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai.

Skjenketider

Serverings- og skjenkesteder med skjenkebevilling kan skjenke alkohol

  • gruppe 1 og 2 alle dager kl. 10-02
  • gruppe 3 alle dager kl. 13-02

Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.

Kommunen kan vedta andre skjenketider for det enkelte skjenkestedet samt forlenge skjenketida for en enkelt anledning etter søknad.

Definisjoner

  • alkoholholdig drikk gruppe 1: drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol 
  • alkoholholdig drikk gruppe 2: drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 
  • alkoholholdig drikk gruppe 3: drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol 

Kontakt oss

Vakant stilling
Næringskonsulent
E-post
Telefon 62 45 77 00
Til toppen