Korona

Kommuneoverlegen ber oss huske at vi fortsatt lever i en pandemi.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå gruppe 8; friske i alderen 55-64 år. I Trysil tilbys kun Pfeizer-vaksine.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Koronatelefoner

Spørsmål om korona: 94 02 38 96 (mandag-fredag kl. 8-15)
Spørsmål om testing: 40 40 96 30 (mandag-fredag kl. 8-15 - utenom kontortid legevakt 116 117)
Spørsmål om vaksinering: 94 00 13 75 (mandag-fredag kl. 8-15) 

Kraftfondet

Trysil kommunes kraftfond skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Fondskapitalen er opprinnelig på 4 millioner kroner, innbetalt av Staten i 1975. Avkastningen består av årlige konsesjonsavgifter i forbindelse med regulering av Osensjøen og renter og annen avkastning av fondskapitalen.

I tillegg overførte kommunestyret 5 millioner kroner i 2017 øremerket industri (mekanisk og tremekanisk), bygg og anlegg samt skogbruk.

Kontakt oss

Bjørn Olsen
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 404 11 963
Til toppen