Kraftfondet

Trysil kommunes kraftfond skal fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle eksisterende bedrifter.

Fondskapitalen er opprinnelig på 4 millioner kroner, innbetalt av Staten i 1975. Avkastningen består av årlige konsesjonsavgifter i forbindelse med regulering av Osensjøen og renter og annen avkastning av fondskapitalen.

I tillegg overførte kommunestyret 5 millioner kroner i 2017 øremerket industri (mekanisk og tremekanisk), bygg og anlegg samt skogbruk og 700 000 kroner i 2021 øremerket tiltak som følge av koronapandemien.

Kontakt oss

Marie Bohman Låte
Næringssjef
E-post
Telefon 412 28 733
Til toppen