Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Regionale miljøtilskudd

Tilskuddet skal bidra til å ta vare på kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner og tilgjengelighet i jordbrukslandskap og å redusere bruk av plantevernmidler, utslipp til luft og avrenning til vann.

Kontakt oss

Monica Kilde
Landbruksveileder
E-post
Telefon 474 72 974
Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Til toppen