Økologisk jordbruk

Mattilsynet, som er tilsynsmyndighet, har delegert ansvaret for forvalting av økologiforskriften til Debio som skal føre tilsyn med at produkter som markedsføres med henvisning til den økologiske produksjonsmetoden, tilfredsstiller kravene i regelverket.

Dersom du ønsker å få godkjent bedriften din for økologisk produksjon, kan du kontakte Debio på tlf. 63 86 26 50 eller kontor@debio.no.

Tilskudd til økologisk produksjon

Det gis tilskudd for antall husdyr og tilskudd for areal som er omlagt eller er under omlegging til økologisk produksjon. Produksjonen må være godkjent av Debio. Tilskudd til økologisk produksjon kommer i tillegg til ordinært produksjonstilskudd og søkes om i del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket.

Se økologiforskriften (Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr)

Til toppen