Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Omdisponering

I utgangspunktet er det forbudt å bruke dyrket eller dyrkbar jord til andre formål enn jordbruksproduksjon. Men vi kan gi tillatelse til omdisponering i særlige tilfeller.

Hvis omdisponeringen gjør at arealet ikke skal brukes til landbruksformål, må du som regel også søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven.

Les mer på landbruksdirektoratet.no

Se jordlova § 9

Kontakt oss

Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Monica Kilde
Landbruksveileder
E-post
Telefon 474 72 974
Til toppen