Korona

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller i Trysil siden 3. mai.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Deling av landbrukseiendom

Du kan ikke dele en landbrukseiendom uten å ha fått tillatelse fra landbruksavdelingen i kommunen. Slike søknader behandles etter jordlova.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Kontakt oss

Marianne Olsen
Landbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 976
Monica Kilde
Landbruksveileder
E-post
Telefon 474 72 974
Morten Olesen Lutnæs
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 474 72 975
Til toppen