Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Spillemidler

Spillemidlene er en statlig tilskuddsordning. Søknadsfristen er 1. oktober.

Det kan søkes om spillemidler:

  • til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser
  • til nærmiljøanlegg

Før du søker, må du kontakte kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret og kommunens idrettsplan.

  • I tillegg fins en egen tilskuddsordning for lokale kulturarenaer.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur prioriterer søknadene og sender dem til fylkeskommunen for endelig behandling.

Gå til spillemidler for mer informasjon og søknadsskjema

Gå til lokale kulturarenaer for mer informasjon og søknadsskjema 

Kontakt oss

Malin Jonsson
Kultur- og idrettskonsulent
E-post
Telefon 488 81 846
Til toppen