Trysil kulturskole

Det å kunne spille et instrument, lage billedkunst eller stå på en scene er en god plattform for resten av livet.

Trysil kulturskole tilbyr undervisning i kulturelle fag til kulturskolens primærgruppe – som er barn og unge bosatt i Trysil kommune. Kulturskolen leverer i tillegg tjenester til skoler, barnehager, sektor for helse og mestring og ikke minst lag og foreninger. 

Skolens dyktige og dedikerte lærere er glødende interesserte i at barn og unge i Trysil skal få utvikle sine evner innen musikk, drama, dans og kunst. Lærerne bidrar sterkt til at Trysil får barn og unge som tør, vil og kan! Voksne kan også søke.

Kontaktinformasjon

E-post: kulturskolen@trysil.kommune.no

Telefon rektor: 48 89 55 06

Besøk: Liavegen 20 B, Trysil (bør avtales på forhånd)

Facebook: https://www.facebook.com/trysilkulturskole/ 

Kontaktinformasjon til kulturskolelærerne

Her finner du oss:

Kontakt oss

Øyvind Nordstrand
Rektor og lærer i treblås
Kulturskolen
E-post
Telefon 48 89 55 06
Til toppen