Trysil kommunes frivillighetspris

Frivillighetsprisen ble delt ut første gang i 2016.

Prisen består av en varm takk og 5 000 kroner. Den går til noen som gjør en stor frivillig og uegennyttig innsats som kommer andre i Trysil til gode. Fra 2023 deles den ut annethvert år; i partallsår.

Alle som vil, kan foreslå kandidater innen fristen 1. november i partallsår. Det er hovedutvalg for drift og forvaltning som bestemmer hvem som skal få prisen.

Prisen deles ut av ordfører eller hovedutvalgets leder, fortrinnsvis på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember.

Tidligere vinnere

Disse har fått prisen så langt:

  • 2016: Bodil Galaasen
  • 2017: Solveig Skjærstad og Ruth Blixt
  • 2018: Sven Pettersen
  • 2019: Middag på tvers-gjengen
  • 2020: Anne Lunde
  • 2021: Ole Arild Bovollen
  • 2022: Gågruppa på Borgtun

Les statuttene for prisen

Foreslå kandidat til Trysil kommunes frivillighetspris

Du kan også sende forslag på kandidater til Trysil kommune, postboks 200, 2421 Trysil eller postmottak@trysil.kommune.no.

Kontakt oss

Ester Borg Rasmussen
Frivilligkoordinator
Frivilligsentralen
E-post
Telefon 47 47 29 18
Til toppen