Svømmegruppe

Gruppa er forbeholdt brukere innen psykisk helse og rus.

Vi er i bassenget på Sønsthagen på mandager kl. 15.30-16.30.

Kontakt oss

Ann-Helen Ødegård
Enhetsleder og kommunepsykolog
Enhet for psykisk helse
E-post
Telefon 40 44 10 25
Til toppen