Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

De som har vansker for å gå, kan få en tillatelse slik at de kan parkere på egne parkeringsplasser nær innganger til f.eks. butikker og offentlige bygg.

Kontakt oss

Ellen Kristine Jægersborg
Førstesekretær på servicetorget
E-post
Telefon 62 45 77 00
Til toppen