Vannmåleravlesning

Alle som fikk installert vannmåler før 2019, må lese av målerstanden to ganger i året. Frist for å melde inn forbruket andre halvår 2023, er 31. desember.

Meld inn målerstanden digitalt her

Hjelpemidler

Trenger du hjelpemidler for en kortere periode, får du låne fra det lokale hjelpemiddellageret vårt. Hvis du har et langvarig behov, dvs. over to år, får du hjelpemidler gjennom Nav Hjelpemiddelsentral Innlandet.


Gå til Navs side om hjelpemidler

Kontakt oss

Eva Thanem
Enhetsleder og fysioterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 40 03 63 08
Hanna Vallinder
Fysioterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 48 99 88 21
Fride Neraasen Tøstiengen
Fysioterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 47 48 26 20
Ann Kristin Flystveit
Ergoterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 40 03 63 07
Ine Holt
Ergoterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 98 90 70 95
Hilde Helseth Bryn
Ergoterpeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 47 69 09 08
Alita Dsouza
Fysioterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 48 88 61 09
Til toppen