Hjelpemidler

Trenger du hjelpemidler for en kortere periode, får du låne fra det lokale hjelpemiddellageret vårt. Hvis du har et langvarig behov, dvs. over to år, får du hjelpemidler gjennom Nav Hjelpemiddelsentral Innlandet.


Gå til Navs side om hjelpemidler

Kontakt oss

Eva Thanem
Enhetsleder og fysioterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 47 48 26 20
Vakant stilling
Fysioterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 62 45 77 00
Hanna Vallinder
Fysioterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 48 99 88 21
Ann Kristin Flystveit
Ergoterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 40 03 63 07
Hilde Helseth Bryn
Ergoterapeut
Hukommelsesteamet
E-post
Telefon 47 69 09 08
Ine Holt
Ergoterapeut
E-post
Telefon 98 90 70 95
Synnøve Bjørgo Adam
Fysioterapeut
Enhet for rehabilitering
E-post
Telefon 48 88 61 09
Til toppen