Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Syns- og hørselskontakt

Det er kommunen som har hovedansvaret for å gi hjelp til personer med syns- og/eller hørselshemming.

Syns- og hørselskontakten kan blant annet vurdere behovet for tekniske hjelpemidler. Hun drar på hjemmebesøk for å kartlegge hjelpemiddelbehovet, foretar utprøving og hjelper til med å fylle ut søknadskjema.

Hjelpemidler

Kommunen skal henvise videre til andre instanser, f. eks. hjelpemiddelsentralen eller et kompetansesenter, dersom vi ikke kan gi tilstrekkelig hjelp. Vi dekker midlertidige behov for hjelpemidler fra det lokale hjelpemiddellageret vårt. Hvis behovet for hjelpemidler varer i to år eller mer, er det Nav Hjelpemiddelsentral Innlandet som er ansvarlige for utlån, men vi hjelper deg med dette også hvis du vil.

Hos spesialist

Før syns- og hørselskontakten kan vurdere behovet for hjelpemidler og andre tjenester, må du få syns- og/eller hørselvanskene utredet av spesialist. Kontakt fastlegen din som henviser deg til rett spesialist. 

Dårligere syn

Hvis du opplever at synet blir gradvis dårligere uten at du har mistanke om sykdom, er det vanlig å henvende seg til en privatpraktiserende optiker først. Ved symptomer på øyesykdommer skal optikeren henvise til øyelege.

Høreapparat

Om du har behov for høreapparat, skal det tilpasses på hørselssentral på sykehus eller hos privatpraktiserende øre-nese-hals-spesialist.

Les mer om hørselshjelpemidler

Les mer om synshjelpemidler

Kontakt oss

Ann Kristin Flystveit
Ergoterapeut
E-post
Telefon 400 36 307
Til toppen