Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Fysioterapi

Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg. De undersøker, behandler og gir opptrening.

Dersom du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. Målet er at du skal få en bedre hverdag, hvor du kan være så selvstendig og aktiv som mulig.

Fysioterapi er en del av tjenestetilbudet i kommunen som kan kontaktes direkte og uten henvisning fra lege. Tilbudet er for personer i alle aldersgrupper. Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egenhånd, kan du kontakte fysioterapien i kommunen.

Fordeling av pasienter skjer i et samarbeid mellom kommunen og instituttene. Vi tilrettelegger for et best mulig behandlingsforløp for den enkelte pasient.

Fysioterapi i kommunehelsetjenesten

Vi er fire fysioterapeuter som holder til i første etasje på sykehjemmet; inn hovedinngangen, til venstre i korridoren og så 2. og 3. dør på venstre side.

Vi kan blant annet bistå med:

  • undersøkelse og kartlegging
  • informasjon, veiledning og undervisning
  • hverdagsrehabilitering
  • rehabilitering etter sykdom og skade
  • habilitering
  • formidle hjelpemidler
  • forebyggende og helsefremmende aktiviteter individuelt eller i gruppe

Vi utfører tjenester der brukeren er og er tilknyttet barnehage, skole, helsestasjon, sykehjem, hjemmetjenester, NAV og hjelpemiddelsentral.

Avtalefysioterapeuter

Trysil har to institutt med kommunale driftsavtaler:

Lia Terapi
Besøksadresse: Liavegen 11, Trysil
Tlf.: 62 45 01 64
E-post: spenst-t@online.no  
Hjemmeside: https://trysil.spenst.no/ 

Trysil Helse & Trening
Besøksadresse: Storvegen 6, Trysil
Tlf.: 62 45 15 55
E-post: kontakt@trysilhelseogtrening.no
Hjemmeside: https://www.trysilhelseogtrening.no/

 

Priser

​Det kommunale fysioterapitilbudet er gratis bortsett fra poliklinisk behandling der vi følger takstene i takstplakaten. På instituttene betaler du en egenandel for alle behandlinger opp til egenandelstaket. 

Se takstplakaten

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Sjekk egenandelene dine på helsenorge.no

Nyttige lenker

helsenorge.no om fysioterapeut og manuell terapeut

Egenandel hos fysioterapeut

Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Kontakt oss

Jorunn Gjermunds Løken
Enhetsleder og fysioterapeut
E-post
Telefon 400 36 308
Eva Thanem
Fysioterapeut
E-post
Telefon 474 82 620
Hanna Vallinder
Fysioterapeut
E-post
Telefon 489 98 821
Charlotte Høj
Fysioterapeut
E-post
Telefon 488 86 109
Til toppen