Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal bidra til å gi mennesker med behov for assistanse mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Ordningen er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Ordningen er først og fremst tiltenkt tjenestemottakere som kan utøve arbeidslederrollen selv.

Kontakt oss

Ingunn Tremoen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 477 79 970
Gry Lans
Saksbehandler
E-post
Telefon 477 79 970
Terese Holen Nyhus
Saksbehandler
E-post
Telefon 477 79 970
Anne Kari Vik
Saksbehandler
E-post
Telefon 477 79 970
Til toppen