Permisjon fra undervisning

Foresatte kan søke om at eleven får fri fra skolen, men det er ikke alltid søknaden blir innvilget.

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker, f.eks. i forbindelse med reiser. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig at eleven får fri. Det er ikke tillatt å gi permisjon for mer enn to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.

Foresatte må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstida slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake på skolen.

Gå til søknadsskjema for permisjon fra undervisning

Klagerett

Om du får avslag på søknaden, kan du klage, men du må gjøre det senest tre uker etter at du mottok avslaget. I klagen forklarer du hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Om kommunen ikke gir deg medhold, sender vi klagen til Statsforvalteren i Innlandet som fatter det endelige vedtaket.

Gå til kommunens klageskjema

Til toppen