Bytte skole

Du kan søke om at barnet ditt får bytte til en annen skole enn den som er i skolekretsen din.

Kommunen skal legge vekt på barnets beste når den behandler søknaden.

Søknad

Du må begrunne hvorfor du ønsker at barnet skal bytte skole. Legg eventuelt med uttalelse fra PP-tjenesten, lege eller andre hvis de er involvert i saken.

Gå til søknadsskjema for bytte av skole

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage. Det må du i tilfelle gjøre senest tre uker etter at du mottok vedtaket. 

Om du får avslag på søknaden, kan du klage, men du må gjøre det senest tre uker etter at du mottok avslaget. I klagen forklarer du hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Om kommunen ikke gir deg medhold, sender vi klagen til Statsforvalteren i Innlandet som fatter det endelige vedtaket.

Gå til kommunens klageskjema

Kontakt oss

Hanne Stolt Wang
Kommunalsjef
E-post
Telefon 924 66 595
Til toppen