Nysted barnehage

Besøksadresse: Buskvegen 9, 2420 Trysil
Telefon:  45 61 54 71
E-post: postmottak@trysil.kommune.no
Postadresse: Postboks 200, 2421 Trysil

Åpningstider
Mandag-fredag kl. 7-16.45, stengt 3 uker i juli samt i romjula og påskeuka

Barnehagen har to avdelinger; Veslestua og Storstua. Storstua består av to garderober; Sør og Øst.
Godkjent for inntil 50 barn, 0-6 år

Eierform: Kommunal barnehage

Nysted barnehage - Klikk for stort bildeSamarbeid med hjemmet

Vi har stort fokus på å ha et godt samarbeid med foreldrene/foresatte. Samarbeid er nødvendig for at vi sammen skal ivareta barnets behov for omsorg og lek, og at vi fremmer læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Vi legger vekt på å snakke med foreldrene ved levering og henting, vi inviterer til foreldremøter, samtaler og andre arenaer for kontakt.

På Nysted jobber vi etter oppvekstmodellens ønske om å få barn som tør, vil og kan!     

Våre planer

De kommunale barnehagene i Trysil har felles årsplan. Vi utarbeider en lokaltemaplan med oversikt over planer, mål og aktiviteter vi har gjennom et år. Hver garderobe lager egne periodeplaner der det gis en nærmere oversikt over målene og hvordan vi skal jobbe for å nå disse. Planen gir også en oversikt over når de ulike aktivitetene skal gjennomføres.

Skolestartergruppa bruker et metodisk opplegg kalt «Lekbasert læring» der de arbeider med språk, matte, sosial kompetanse og selvregulering, fire områder vi vet er særlig avgjørende for at barn skal klare seg bra sosialt og faglig på skolen. I tillegg bruker de også tid på andre fagområder i og utenfor førskolegruppa.

Til nye foreldre/foresatte deles det ut et hefte vi har kalt Velkommen til Nysted barnehage. Det inneholder nyttig informasjon om barnehagen, hva vi står for og hva vi sammen kan gjøre for at barnehagetiden skal bli så god som mulig. 

Aktiviteter i barnehagen

Barnehagen har en fin lekeplass med lekeapparater, plen, sykkelsti og akebakke, og ikke minst har vi en flott skråning innenfor gjerdet, der barna virkelig får brukt kroppen sin. Der er det fine stier, store steiner å klatre på, mulighet til å øve på å gå i bratt og ulendt terreng, barna får dermed styrket motorikken sin ute i naturen.  

Ut på tur

I nærområdet har vi gapahuk som brukes til turmål hele året. Der spiser vi nista vår, andre ganger lager vi mat på bål. Rundt om i dette flotte terrenget har vi mye lek og læring; fuglekasser vi følger med på vår og sommer, klatretau, skog å leke i, turstier, skiløyper med mer.

Vi har også turer lengre vekk fra barnehagen gjennom året.  

Fester og moro

Gjennom året har vi mange faste aktiviteter, blant annet inviterer vi foreldre/foresatte, søsken og andre både til høstfest og sommerfest, og før jul inviteres det til Lucia-feiring. Andre arrangementer er nissefest, julebord, kosedyrfest, vinteraktivitetsdag og sommeraktivitetsdag. 

Personalet

Vi har en stabil personalgruppe med mange års erfaring fra arbeid i barnehage, og som stadig er ute etter mer kunnskap og utvikling. Vi har førskolelærere i alle pedagogiske stillinger. Fire av assistentene har utdannelse som barne- og ungdomsarbeidere. 

Søk om plass i Nysted barnehage

Se årsplan for barnehagene i Trysil (PDF, 907 kB)

Her er vi:

Kontakt oss

Reidun Østby
Styrer
E-post
Telefon 456 15 471
Til toppen