Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Alle barn skal ha et godt og tilpasset tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagetilbudet skal tilpasses barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Foresatte kan, i samarbeid med barnehagen, søke om ekstra tilrettelegging.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - kontakt styreren i barnehagen din for å få råd og veiledning. 

Lover og regler 

Se barnehageloven om tilrettelegging i barnehage for ulike grupper

Kontakt oss

Berit Helen Haget
Rådgiver oppvekst
Sektor for oppvekst
E-post
Telefon 47 47 34 05
Mobil 47 47 34 05
Til toppen