Koronaregler/corona rules

Se hva som gjelder av lokale og nasjonale tiltak.
Klikk her

See what applies to local and national measures.
Qlick here

Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Alle barn skal ha et godt og tilpasset tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagetilbudet skal tilpasses barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Foresatte kan, i samarbeid med barnehagen, søke om ekstra tilrettelegging.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - ta kontakt med styreren i barnehagen din for å få råd og veiledning. 

Lover og regler 

Se barnehageloven om tilrettelegging i barnehage for ulike grupper

Kontakt oss

Berit Helen Haget
Barnehagesjef
E-post
Mobil 474 73 405
Til toppen