Korona

Denne uka har vi fått et nytt smittetilfelle i Trysil.

Se oppdatert koronainformasjon

Vi vaksinerer nå aldersgruppa 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Se oppdatert vaksineinformasjon

Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Alle barn skal ha et godt og tilpasset tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagetilbudet skal tilpasses barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Foresatte kan, i samarbeid med barnehagen, søke om ekstra tilrettelegging.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - ta kontakt med styrer i barnehagen din. De vil gi råd og veiledning videre. 

Lover og regler 

Tilrettelegging er hjemlet i lov om barnehager §37

Kontakt oss

Berit Helen Haget
Barnehagesjef
E-post
Mobil 474 73 405
Til toppen