Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Tildeling fra Trysil barnehjemsfond 2016

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 10.10.2016 12:12:44
Liten ishockeyspiller

​I vinter blir det isflate på Østby blant annet takket være midler fra Trysil barnehjemsfond.

Seks søkere har fått i alt 50 000 kroner fra Trysil barnehjemsfond i år.​

​Styret i barnehjemsfondet fikk sju søknader og innvilget seks av dem. Alle tiltakene kommer barn og unge til gode, sier Birthe Øverby.

Disse fikk

Årets midler gikk til:

  • Nasjonalforeningen for folkehelse/Østby helselag: 22 000 kroner til å opparbeide
    isflate og hoppbakke til glede for skoleunger, barnehagebarn, fastboende og fritidsbefolkning.
  • IL Trysilgutten: 12 000 kroner til møbler og innredning av møteplass for barn og unge i klubbhuset ved idrettsplassen. 
  • Diakoniutvalget: 2 000 kroner til gjennomføring av Mens vi venter-arrangement for barn og familier, gjerne med flerkulturell bakgrunn, i forbindelse med Levende adventskalender 2016.
  • Trysil 4H-nemnd: Driftstilskudd på 2 000 kroner til hver av de tre klubbene i Trysil; Tiuren 4H, Jerven 4H og Fossekallen 4H.
  • Barnekoret Rejoice i Filadelfiamenigheten: 2 000 kroner til driftsstøtte til utgifter i forbindelse med oppstart/kurs.
  • HalloVenn-gruppen i Trysil: 6 000 kroner til gjennomføring av prosjekt 31. oktober 2016

Trysil fotballklubb ble ikke prioritert denne gangen, men klubben fikk et større tilskudd ved forrige tildeling.

Styreglede

- Styret mener at alle søkerne innfrir fondets kriterier for å motta støtte, og vi er glade for at midlene kommer både grendene og sentrum, yngre og eldre barn til gode. Det er fint å kunne bruke legater og gaver som ble gitt av velmenende folk i vår kommune for mange år siden til å støtte gode tiltak blant dagens barn og unge. Styret har planer om ny utlysning neste sommer, sier Birthe Øverby.

Styrets oppgave

Barnefondsstyrets oppgave er å forvalte kapitalen. En del av arbeidet i år er å gjennomføre skogsdrift på stiftelsens eiendom i Lutnes.

- Det er en kjærkommen inntekt, især i en tid da renta på den bundne kapitalen er svært lav, sier Øverby som sitter i styret sammen med Frank Robert Lund og Beathe Sande. Styret utnevnes av ordfører, lensmann og sokneprest i Trysil for fire år om gangen.

Stiftelsens formål

I vedtektene står det blant annet:

Stiftelsens formål er å bevare og forvalte kapitalen på best mulig måte. Styret kan benytte disponible midler til sosiale og humanitære formål, fortrinnsvis til beste for barn og ungdom. På samme måte kan avkastningen også disponeres til stipend eller bidrag til evnerik, trengende ungdom i Trysil som søker videre praktisk eller teoretisk opplæring.

Kapitalforvaltning

I vedtektene står det at kapitalen skal forvaltes av styret, at avkastning av kapitalen oppnås ved plassering i verdipapirer, rentebærende bankinnskudd med videre, men innenfor de regler som gjelder for plassering av umyndiges midler. En tidel av den årlige avkastningen skal legges til den urørlige kapitalen.

Frigitt kapital

Birthe Øverby sier at det ikke har vært utdelt midler fra barnehjemsfondet på flere år på grunn av lav rente på den urørlige kapitalen.

- Nå har vi imidlertid fått frigitt penger som har vært deponert i Norges Bank i 20 år. Dette er penger som den siste generalforsamlingen i Trysil E-verk før oppløsningen bestemte skulle tilfalle Trysil barnehjemsfond. Samtidig er det også planlagt skogsdrift på fondets skogeiendom i Lutnes der det ikke har vært drift på mange år. Vi ønsker å porsjonere ut midlene, så vi også har noe å lyse ut i kommende år også, nettopp fordi at renteavkastningen i seg selv ikke gir oss store beløp, sier Birthe Øverby.
 

Sist oppdatert: 10.10.2016 12:35:53