Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Oppmuntrende undersøkelse om å være ung i Trysil

Mann med mikrofon foran lerret med liggende søyler

​89 % av elevene på Trysil ungdomsskole svarte på ungdataundersøkelsen ​som er et ledd i myndighetenes arbeid for å styrke folkehelsa. De fleste av dem har det veldig bra i Trysil.

Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune

​Det er mye oppmuntrende å lese i ungdataundersøkelsen 2015, sa KoRus østs Stian Overå da han la fram tallene for kommunestyret.

De aller, aller fleste trives og har det bra i Trysil, både hjemme, blant venner og på skolen.

Familien

Det later til å være tette bånd mellom ungdommen og foreldrene. 99 % av guttene og 98 % av jentene sa at foreldrene pleier å vite hvor de er, og hvem de er sammen med. 90 % av foreldrene kjenner de fleste av barnas venner.

- Forholdet mellom ungdommen og foreldrene er preget av åpenhet, fortrolighet og lojalitet, sa Overå.

Venner

93 % sier de har minst en fortrolig venn som de kan stole på helt og fullt. Alle mener at det viktigste for å få status i vennemiljøet, er at man er til å stole på. 59 % av guttene og 46 % av jentene mener at et bra utseende er viktig for å få status. At man er flink i idrett og på skolen scorer også høyt. Å drikke seg full kan øke statusen, mener 23 % av guttene og 15 % av jentene, og det er flere enn mange andre steder der ungdataundersøkelsen er gjennomført.

Fritid og lokalmiljø

75 % er fornøyde med lokalmiljøet, og det er en veldig god score, ifølge Overå. 92 % mener nærområdet er trygt. Hele 71 % mot 49 % på landsbasis mener Trysil har nok lokaler der de kan treffe andre unge. 76 % er fornøyd med tilbudet innen idrettsanlegg og 64 % med kulturtilbudet. Det er også over landssnittet. Men kollektivtilbudet er ikke bra nok, bare 42 % er fornøyde med det.

Helse og trivsel

- På helse og trivsel har vi også funnet mye oppløftende. Trysilungdommen er fornøyde med helsa si. 80 % trener ukentlig. Bare 10 % har følt seg plaget av ensomhet siste uka. Bare 4 % mot 9 % på landbasis sier de blir mobbet. 12-13 % mener de har daglige helseplager. Det er på snittet. Ungdommen er fornøyde med helsesøster og helsestasjon for ungdom, sa Overå.

Selvbilde

Guttene er mer tilfredse med seg selv enn jentene er. Over 90 % av guttene liker seg selv og er fornøyde med seg selv og hvordan de er. 30 % av jentene liker ikke måten de lever livet sitt på. 25 % er ofte skuffet over seg selv.

Tobakk og rus

2 % røyker, 9 % snuser. 8 % får lov av foreldrene til å drikke alkohol, 70 % får ikke. 22 % har drukket seg beruset siste halvår, noen av dem over 11 ganger. 3 % er tilbudt hasj, og 2 % har brukt.

- Trysil ligger over landssnittet på antallet som snuser, får lov til å drikke og som har drukket seg beruset, men under på hasjspørsmålene, sa Overå.

Skole

96 % trives på skolen, og nesten alle føler at lærene bryr seg om dem. Likevel er det over 60 % som kjeder seg, og over 10 % som ofte gruer seg til å gå på skolen. 19 prosent har skulket minst en gang siste året.
57 % tror de vil ta høyere utdanning, og 45 prosent tror de vil ta fagbrev. Det er henholdsvis 10 prosent under og over landsgjennomsnittet.

Framtida

De fleste ser lyst på framtida. Over 80 % tror på et godt og lykkelig liv, og rundt 90 % tror de kommer til å eie egen bolig. Bare 10 % av guttene og 7 % av jentene tror de kommer til å være arbeidsledige noen gang.

Jobben videre

Rådmannen sa at han, kommunalsjefene og alle avdelingslederne i kommunen har hatt en grundig gjennomgang av undersøkelsen. Nå tar kommunens byggende team tak i den. KoRus øst vil komme med råd om hva byggende team bør se spesielt på.
- For eksempel grensesetting knyttet til alkoholbruk samt å se nærmere på områder der det ikke er klart hvorfor Trysil scorer så høyt, sa Overå.

200 spørsmål

Ved hjelp av 200 spørsmål kartlegger ungdataundersøkelsen hvordan ungdom i kommunen beskriver sitt forhold til foreldre, venner, skole, bruk av rusmidler, doping, databruk, aktiviteter, psykisk helse, deres vurdering av hva som gir status med mer. Du finner svarene på alle spørsmålene til høyre.

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 21.06.2015 15:29:10