Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Slik søker du om barnehageplass

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 29.01.2020 20:00:00
Plastikkleker i sandkasse

​Trysil tar imot søknader om barnehageplass hele året, men de som vil benytte seg av den lovfestede retten til barnehageplass og begynne før 1. desember, må søke innen 15. februar.

Vi tar imot søknader om barnehageplass hele året og innvilger dem dersom vi har ledige plasser.

Fristen for å søke om barnehageplass 2020/2021 i hovedopptaket var 15. februar. For de som ikke vil ha plass før etter 1. desember, er fristen 1. september. Husk også at alle barn som går i barnehage i Trysil, men som ikke er bosatt her ifølge Folkeregisteret, må søke på nytt for hvert barnehageår.

Hovedopptaket

Merk at alle som vil benytte seg av lovfestet rett til barnehageplass, må søke innen 15. februar. Den retten gjelder barn som ifølge barnehageloven er bosatt i Trysil kommune, og som vil begynne i barnehage i perioden 1. august-30. november 2020, og som fyller minst ett år i den perioden. Søknadsfristen gjelder også de som ønsker endring av dagens barnehageplass (bytte eller endring av dager eller overføring til annen barnehage). De som har vedtak om plass t.o.m. 31. juli, og som ønsker plass fra 1. august, må også søke innen 15. februar for å være med i hovedopptaket.


For øvrig tar vi imot søknader hele året og innvilger disse hvis vi har ledig kapasitet. Derfor ligger også informasjon om barnehagene i 2019/2020 under Mer informasjon.

Kommunalt tilbud

Trysil kommune driver følgende barnehager:

 • Nysted barnehage i sentrum
 • Østmojordet barnehage i sentrum
 • Jordet barnehage
 • Nybergsund barnehage
 • Vestre Trysil barnehage i Søre Osen
 • Østby barnehage

Privat tilbud

Det er fem private barnehager i Trysil:

 • Knerten barnehage i Nybergsund
 • Muggoppen barnehage i Jordet
 • Trysil menighetsbarnehage i sentrum
 • Læringsverkstedet barnehage, avdeling Vestadbakken i sentrum
 • Trysil Friluftsbarnehage i Plassen i Søre Trysil

Åpningstider

I de kommunale barnehagene er åpningstida kl. 7-16.45 mandag-fredag (noen unntak kan forekomme). Barnehagene er stengt tre uker i juli, samt påskeuka og romjula.

Muggoppen barnehage i Jordet er åpen kl. 7.15-16.45 mandag-fredag og er stengt de tre siste ukene i juli, samt påskeuka og romjula.

Trysil menighetsbarnehage er åpen kl. 7.15-16.45 mandag-fredag og er stengt de to midterste ukene i juli, i romjula fra og med julaften og i påskeuka. 

Knerten barnehage er åpen kl. 7.30-16.30 og er stengt i romjulsuka, påskeuka og fellesferien.

Læringsverkstedet barnehage er åpen kl. 7-17 mandag-fredag og er stengt to uker i juli. Med minimum fem barn til stede, har de åpent resten av juli samt i romjula og påskeuka.

Trysil Friluftsbarnehage er åpen kl. 7.30-16.45 mandag-fredag. Kjernetida for friluftsbarnehagens uteområde er vanligvis kl. 9-15.  

Alle barnehagene tilbyr 3-, 4- og 5-dagers plass. 
 

Søskenmoderasjon

Vi gir søskenmoderasjon når en familie har mer enn ett barn i privat og/eller kommunal barnehage og/eller SFO - se egen artikkel under Mer informasjon.

Lav inntekt?

Husholdninger med lav inntekt kan søke kommunen om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer - se egen artikkel under Mer informasjon.

Søknad

Vi har felles opptak og felles søknadsskjema for kommunale og private barnehager. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema under Mer informasjon. Merk at noen opplever problemer når de åpner det i Internet Explorer. Vi anbefaler Google Chrome. De som ikke har norsk fødselsnummer, må henvende seg på servicetorget i rådhuset for å få papirsøknad, enten ved å komme innom eller ringe mandag-fredag kl. 9-15 eller sende e-post til servicetorg@trysil.kommune.no.

Sist oppdatert: 04.05.2020 10:56:20