Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

Moelven Trysil er årets bedrift 2016

Av: Grete Myrvold Rydje | Publisert: 25.01.2017 15:00:02
Nils O. Øverby og Runar Pettersen under prisutdelinga

Daglig leder på Moelven Trysil Runar Pettersen til høyre ble både overrasket og glad da Nils O. Øverby fra Nordea på vegne av juryen overrakte ham prisen Årets bedrift 2016.

Foto: Gro Svarstad, Trysil kommune

​Moelven Trysil er kåret til årets bedrift 2016 i Trysil. Daglig leder Runar Pettersen ble både overrasket og glad.

Prisen ble overrakt i Moelvens lokaler 25. januar med de fleste ansatte til stede. I sin takketale passet Runar Pettersen på å gi dem en velfortjent takk.

- Prisen er en anerkjennelse for den jobben dere gjør, så takk alle sammen, sa han.

Hjørnesteinsbedrift

I juryens begrunnelse heter det:

Årets bedrift 2016 er en hjørnesteinsbedrift i Trysil. Virksomheten har vært en viktig industriaktør siden etableringen i 1918 og har vært en viktig arbeidsplass for mange tryslinger. Bedriften har hatt og har en grunnleggende viktig rolle i å sikre en trygg og økonomisk avsetning av tømmeret fra Trysilskogen.

Kapital og kompetanse

Moelven Trysil AS, eller Saga på folkemunne, hadde kommunalt eierskap fram til 2007. Trysil Skog AS ble da solgt til Moelven Industrier ASA og endret navn til dagens Moelven Trysil AS. De nye eierne har tilført kapital og kompetanse og videreført virksomheten på en god måte.

150 millioner kroner

Moelven Trysil AS har de siste årene hatt vekst og omsetter for cirka 150 millioner kroner. Lønnsomheten har utviklet seg positivt og er god med et driftsresultat på 9 millioner kroner i 2015. Bedriften er solid med en egenkapital på cirka 45 millioner kroner (65 %). Den økonomiske utviklingen er god.

Omstillingsevne

Bedriften har vist omstillingsevne. Produktene er tilpasset markedene, og produksjonen er effektivisert med økt utnyttelse av tømmerstokken. Bedriften opererer i en bransje med sterk nasjonal og internasjonal konkurranse. Omstilling og innovasjon har gitt ønskede resultater.

Fagutdannelse

Moelven Trysil AS har hatt fokus på kompetanse. Selskapet har lagt forholdene til rette for og motivert de ansatte til fagutdannelse. I produksjonen har de fleste fagbrev, hele 61 % av de ansatte har fagbrev.

Godt arbeidsmiljø

Bedriften er også en foregangsbedrift i å ta inn lærlinger og dermed bidra til en god rekruttering. Bedriften har et svært godt arbeidsmiljø og et lavt sykefravær. Moelven Trysil AS er en god bedrift å være ansatt i.

Videre vekst

Moelven Trysil AS har hatt positive ringvirkninger for lokalsamfunnet både som en god og trygg arbeidsplass og som mottaker av lokalt tømmer. Det foreligger planer om vekst og videre investeringer.

Juryen

Juryen konkluderer med at bedriften på en svært god måte oppfyller forutsetningene i statuttene og kårer Moelven Trysil til årets bedrift i Trysil i 2016, skrev ordfører Erik Sletten, næringssjef Gro Svarstad, daglig leder i Destinasjon Trysil Gudrun Sanaker Lohne, fjorårets vinner Per Bryn og Nordeas Nils O. Øverby i begrunnelsen.

Trysil kommune gratulerer Moelven Trysil med prisen! 

Sist oppdatert: 25.01.2017 15:24:41