Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

72 flere arbeidsplasser i Trysil

Av: Ramona Nordnes | Publisert: 04.05.2017 13:50:00
Erik Sletten, Gro Svarstad og Knut Løken

Ordfører Erik Sletten, næringssjef Gro Svarstad og varaordfører Knut Løken er svært fornøyd med de gode tallene. Med så stor økning i arbeidsplasser utpeker Trysil seg som annerledeslandet - for nå gror det jevnt og godt i næringslivet.

Foto: Ramona Nordnes, Trysil kommune 

Næringslivet i Trysil tenker lokal verdiskapning, tar mer sjøl lokalt, er framoverlent og kan vise til en solid økning på hele 72 flere arbeidsplasser i 2016.

​-Trysil har som mål å skape 30 nye arbeidsplasser hvert år - det er en halv Moelven Trysil i året, et voldsomt ambisiøst mål. Når vi nå har en solid økning på hele 72 arbeidsplasser sist år, så er det to ganger målet, svært gledelig og langt over hva som er forventet, sier en fornøyd ordfører Erik Sletten.

72 nye arbeidsplasser

Arbeidsplassene i Trysil har gått ned i mange tiår, så en økning i arbeidsplasser i Trysil,  fra 2015 til 2016, på 72 betyr svært mye. - Trysil trenger flere innbyggere, og de trenger arbeidsplasser, slår ordføreren fast.

25 flere innbyggere

- I tillegg til den solide økningen i arbeidsplasser, fikk vi i 2016 25 flere innbyggere - dette er også et gledens budskap. Bredde og kreativitet i næringslivet er viktig og er mye mer forlokkende for nye innbyggere enn et smalt næringsliv. Flere innbyggere og med enda flere arbeidsplasser gir lavere ledighet. Vi er i en god trend, sier ordføreren.

Tall fra SSB

Tall fra de fire siste årene viser denne utviklingen:

  • 2013: 2 732 arbeidsplasser, nedgang i 58 fra 2012
  • 2014: 2 746 arbeidsplasser, oppgang på 14 fra 2013
  • 2015: 2 718 arbeidsplasser, nedgang i 28 fra 2014
  • 2016: 2 790 arbeidsplasser, oppgang på 72 fra 2015

I 2016 lå antall arbeidsplasser på 2012-nivå, som også hadde 2 790 arbeidsplasser.

Tryslinga er framoverlent

Årsaken til økningen er sammensatt og nyansert. - Næringslivet har tenkt lokal verdiskaping. Fra å være en råvareleverandør, tar nå næringslivet i Trysil del i verdiskapningen sjøl med for eksempel både utbygging og tjenesteproduksjon. Tryslinga tar mer lokalt og er mer framoverlent! sier Sletten.

Størst økning i privat næringsliv

Størst økning i antall arbeidsplasser er innen det private. Den prosentvis økningen er ganske lik med 2,3 % i det private og 2,7 % i det offentlige.

Annerledeslandet

Næringsmedarbeider Bjørn Olsen peker på at økningen i arbeidsplasser er relativt spredt, det er ikke bare en stor bedrift som har etablert seg i Trysil. - Dette gir grobunn, er bærekraftig, veldig sunt og gir et godt grunnlag for neste år. Vi ser at det gror jevnt og godt overalt i Trysil nå. Kanskje vi er annerledeslandet, kjerringa mot strømmen, og kanskje har vi utjevnet fraflyttinga, sier Olsen.

Viktige vitaminer

- Vi har fokus på bedriftsbesøk i Trysil og har daglig kontakt med næringslivet. Vi har lærlingegarantiordningen, som er unik i Norge, kommunalt landbruksfond, bidrag til stisykkel- og bredbåndsatsingen i kommunen vår. Alle disse tingene er viktige vitaminer inn i næringslivet, forteller ordføreren. Politikerne bruker også mer penger på næringsavdelingen som er et viktig bidrag.

Reiselivet

- Reiselivet går bra og har store ringvirkninger i Trysil. Det er mer fokus på mer satsing gjennom hele året, flere trekker i samme retning og med byggeboom betyr dette mye for arbeidsplassene i kommunen vår. Vi ser også at den lave renta gir større investeringslyst, sier næringssjef Gro Svarstad.

Næringslivet har tatt ansvar

- Vi ser en veldig positiv holdningsendring i næringslivet. Det er fokus på hva kan vi sjøl bidra med, og hva kan vi samarbeide om. Det lokale næringslivet har tatt ansvar. Vi har mange gode eksempler på at næringslivet i Trysil bruker lokale bedrifter slik at økonomien forblir lokalt. Og suksessen i reiselivet gjør at også andre innenfor andre næringer har lyst til å satse i Trysil. Samtidig ser vi en større bevissthet av å handle lokalt hos innbyggerne våre, sier varaordfører Knut Løken.

Gode samarbeidspartnere

- Vi må også nevne at vi har gode samarbeidspartnere i politikerne, det lokale arbeidsliv og Innovasjon Norge, sier næringssjefen.

Framover

- Det er viktig at vi øker attraktiviteten. Vi trenger innspill fra bransjene om hva som er viktig og sette fokus på det vi sjøl kan gjøre, sier næringssjefen.

- Vi må satse videre, ha ideer og god fart framover - må ikke bremse opp nå! sier ordføreren.

Sist oppdatert: 04.05.2017 13:45:13